[Uit de Barneveldse Krant, 10 februari 2016]

Voorthuizen gaat de komende tijd aan de slag met het opstellen van een dorpsplan, in navolging van ‘Terbroek’, Stroe, De Glind en Kootwijkerbroek. Aandacht in dat plan moet er vooral zijn voor woningbouw én voor een aantrekkelijker en groener dorpscentrum.

Door Wouter van Dijk

Dat meldt bestuurslid Erwin la Roi van Plaatselijk Belang Voorthuizen. Dinsdag ontving de belangenvereniging het voltallige college van burgemeester en wethouders in Voorthuizen, om met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in het dorp de komende tien jaar. ,,Die ontwikkelingen volgen elkaar de komende tijd snel op”, zegt La Roi. ,,Denk alleen al aan de aanleg van de rondweg vanaf 2017, de realisatie van nieuwbouwwijk Holzenbosch en de toekomst van dorpshuis ’t Trefpunt.” Reden genoeg voor PB om te pleiten voor een dorpsplan, een uitgewerkt toekomstplan voor Voorthuizen in 2025. ,,We hebben nu van het college de toezegging gekregen dat dit plan er gaat komen. Hier wordt de komende tijd een officieel voorstel voor uitgewerkt.”

Het gesprek van dinsdag diende daarom vooral als voorschot op dit plan. ,,Waarin we in een soort droombeeld vast richting willen geven aan wat voor Voorthuizen de komende jaren van belang is. Voorthuizen moet een trekpleister blijven voor toeristen, het centrum moet groener en levendiger en woningbouw moet een nieuwe impuls geven voor met name de jongeren.” Wat dat laatste betreft stipte PB bij het college het belang aan van goedkope koopwoningen voor starters. ,,Er wordt nu veel gebouwd voor senioren in het dorp. Prima, maar laten we ook de jongeren niet vergeten. De afgelopen jaren zijn veel starters noodgedwongen verhuisd naar Barneveld, Ede en Amersfoort. Zijn ze eenmaal weg, dan komen ze misschien niet gauw meer terug en vergrijst Voorthuizen. Dat moeten we zien tegen te gaan.” Daarom pleit de belangenvereniging volgens La Roi voor bijvoorbeeld rug-aan-rugwoningen in de wijk Holzenbosch. ,,Dit soort huizen staan er ook in Blankensgoed, en we zien dat ze behoorlijk geliefd zijn voor deze doelgroep.” Meer in het algemeen benadrukt Plaatselijk Belang de kwaliteit van de nieuwe woonwijk. ,,Kijk naar het Boerenerf in Garderen, daar is tot in details nagedacht over de uitstraling van de wijk en de huizen, dat zouden wij hier ook graag zien.”

Het dorpscentrum moet daarnaast binnen tien jaar een behoorlijke facelift ondergaan, vindt de belangenvereniging. ,,Voorthuizen staat onder toeristen bekend als een entree van de Veluwe, maar daar is in het dorpscentrum weinig van te zien. Dat moet anders. We willen groen en levendigheid in het dorp. Ook de Ondernemers Vereniging denkt hierin mee, met plannen onder de noemer Visit Voorthuizen. We trekken hierin gezamenlijk op.”

Er zijn volgens La Roi vergevorderde plannen om een mooier centrum voor elkaar te krijgen. ,,Met de komst van de rondweg kan de Hoofdstraat autoluwer gemaakt worden. Wellicht valt dat te combineren met ideeën om een deel van De Voorde, de beek die nu nog onder de weg doorstroomt, weer aan de oppervlakte te brengen. Daarmee zouden we ook de historie van Voorthuizen van rond 1900 weer terugbrengen, toen beek en bruggetjes het straatbeeld domineerden. We denken ook aan plantenbakken en aan gootjes over het water om hemelwater op te vangen.” Om het buitengebied van Voorthuizen letterlijk naar het centrum te brengen, is er ook het plan voor een biobeurs, een biologische warenmarkt in het dorp waar biologische agrariërs uit de directe omgeving hun producten kunnen verkopen. ,,Al brainstormend kwam de burgemeester zelfs even met het idee om het Bunckmanplein te overkappen en zo ruimte te maken voor een markthal, met daarboven een uitzichtpunt over de Veluwe. Het geeft een beetje aan dat we creatief na willen denken.”

Aandacht in het dorpsplan moet er volgens PB ook zijn voor bijvoorbeeld de detailhandel in het dorp. ,,We zien met de verhuizing van de Albert Heijn naar het Smidsplein verschuivingen in het dorp. De invulling van de oude locatie van de supermarkt aan de Hoofdstraat blijft daarnaast een aandachtspunt. Misschien is zoiets als Villa Varia in Barneveld voor deze plek een idee.”