Doe en Denk mee met de Dorpsvisie!

Voorthuizen, 12 december 2016

Geacht lid van Plaatselijk Belang,

Plaatselijk Belang Voorthuizen gaat met de inwoners van Voorthuizen een dorpsvisie ontwikkelen. Dit heeft als doel een toekomstbeeld te schetsen van het dorp zoals de bewoners deze voor ogen hebben. Hierbij haken we aan bij de Strategische Visie van de gemeente Barneveld waarin burgerinitiatieven een belangrijke plaats in nemen. De gemeente Barneveld heeft inmiddels ook formeel financiële steun toegezegd aan het ontwikkelen van dit dorpsplan.

Hoe?
Iedereen mag mee doen en -denken. We zullen via meerdere kanalen de Voorthuizenaren bevragen op wat zij belangrijk vinden in de toekomst voor ons dorp. De zogenaamde ‘Voortlopers’ zijn mensen die bij Voorthuizenaren langs gaan om hen te bevragen. Daarnaast organiseren wij een digitale uitvraag en online discussies. We nodigen jullie van harte uit om hieraan deel te nemen. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer we komen tot een gedragen visie op het dorp Voorthuizen van de komende 10 jaar.

Wat kunnen jullie doen?

Wij hechten belang aan jullie inbreng.
Tot ziens in Voorthuizen!

Met vriendelijke groeten,
Gon van Ommen
Secretaris