Jaaroverzicht Klompenpaden

Klompenpaden zijn populair, ze vergroten de toegankelijkheid van het platteland. Vrijwilligers onderhouden en ontwikkelen Klompenpaden. Maar hoeveel gebruik wordt er gemaakt van de Klompenpaden? En om hoeveel vrijwilligers gaat het? In het Klompenpaden Jaarbericht 2015 zijn deze resultaten op een rij gezet.
530.000 wandelaars
Het aantal wandelaars op Klompenpaden is opgelopen tot 530.000. De route kan gevolgd worden via de markering in het veld, maar ook m.b.v. de brochure of door het downloaden van de Klompenpaden app.
85 Klompenpaden
Het aantal Klompenpaden is gestegen met 20 paden het afgelopen jaar. De teller staat nu op 85 Klompenpaden in Utrecht en Gelderland.
11.034 uur
Vrijwilligers zijn onmisbaar bij ontwikkeling en beheer van Klompenpaden. In 2015 waren 859 Klompenpadvrijwilligers actief. Samen leveren ze 11.034 uur vrijwilligerswerk, goed voor bijna €250.000 aan vermeden kosten.

Kijk hier voor het digitale Klompenpaden Jaarbericht 2015.

Bewoners Voorthuizen planten bomen en struiken buitengebied

Bewoners uit Voorthuizen planten binnenkort meer dan twaalfduizend struiken en ruim driehonderdvijftig bomen voor een mooier buitengebied. Zij doen mee aan ‘Voorthuizen in het Groen’, een beplantingsproject van de gemeente Barneveld, Plaatselijk Belang Voorthuizen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op zaterdag 28 november. Bijna 30 bewoners uit het buitengebied van Voorthuizen doen mee. Zij planten ruim 12.000 struiken zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos en ook nog eens ruim 100 knotbomen, 120 laanbomen en 130 hoogstamfruitbomen op hun terrein. De uitdeeldag begint om 9.30 uur. Wethouder Aart de Kruijf, Plaatselijk Belang Voorthuizen en Robert Keizer van SLG planten samen de eerste beukenhaag op het terrein van de paardensportvereniging De Veluweruiters aan de Hunnenweg 46 in Voorthuizen.

De uitvoering van dit project is in handen van SLG. Alle deelnemers aan het project zijn door een adviseur van SLG bezocht. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoner. Via deze eenmalige actie worden de erven verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard, kikkerpoel of combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Bewoners konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden.

Plaatselijk Belang Voorthuizen helpt zaterdag 28 november met het opladen van het plantsoen op de aanhangwagens van de deelnemers. Na het ophalen gaan bewoners aan de slag met het planten.

Het project ‘Voorthuizen in het Groen’ wordt mede gefinancierd vanuit het project Natuur en Landschap van de Regio FoodValley en de provincie Gelderland.

Doe mee met Voorthuizen in het Groen!

Voorthuizen1Onder de noemer ‘Voorthuizen in het Groen’ starten de gemeente Barneveld, Vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een erfbeplantingsproject voor bewoners in het buitengebied van Voorthuizen. Het doel is de erven in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passen. Wilt u uw erf meer landschappelijke kwaliteit geven? Doe dan mee met het project ‘Voorthuizen in het Groen’! U kunt hierbij gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. De informatieavond hierover vindt plaats op dinsdag 19 mei om 20.00 uur in Dorpshuis ‘t Trefpunt, Roelenengweg 25 in Voorthuizen.

Deelname aan ‘Voorthuizen in het Groen’ houdt in dat u een vrijblijvend bezoek krijgt van een adviseur van SLG. Deze vertelt wat er mogelijk is om de natuur en het landschap op uw terrein te versterken. In overleg met u wordt een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het landschapstype waarin u woont. Uw erf kunt u via deze eenmalige actie verfraaien met streekeigen beplanting, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard, kikkerpoel of combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten kan een erf weer aantrekkelijk worden voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Bovendien kunt u gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. We hopen dat veel bewoners meedoen om het buitengebied van Voorthuizen nog aantrekkelijker te maken, voor mens en dier. Ook LTO afdeling Barneveld ondersteunt deze beplantingsactie waarbij de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van Voorthuizen versterkt wordt.

Programma:

19.45 uur Inloop met koffie en thee
20.00 uur Welkomstwoord door Vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen
20.05 uur Opening door wethouder de Kruijf
20.10 uur Presentatie streekeigen erf en beplanting
21.00 uur Pauze
21.15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen en aanmelden voor het project
21.45 uur Afsluiting

We ontmoeten u graag op 19 mei ! Bent u verhinderd maar heeft u wel interesse om mee te doen aan dit project? Dan kunt u zich aanmelden via onze website www.landschapsbeheergelderland.nl.

Het project ‘Voorthuizen in het Groen’ wordt mede gefinancierd vanuit het project Natuur en Landschap van de regio Food Valley.

Eindelijk. Boom op het Bunckmanplein

Het heeft enkele jaren geduurd, maar nu komt het er dan toch van: een boom op het Bunckmanplein.

Update: op 17 december heeft wethouder Fokkema de boom officieel geplant. Hier het artikel in de Barneveldse Krant:

De gemeenteraad van Barneveld heeft op 30 september jongstleden, tijdens de behandeling van de Detailhandelsvisie Voorthuizen, het college van B&W opgedragen een plek te zoeken voor het plaatsen van een boom op het Bunckmanplein. De boom is een cadeau van de heer Roos van Camping De Zanderij ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van dit bedrijf in 2014.

IMG_3138

Keuze voor de plek en het soort boom

Onder het Bunckmanplein liggen verschillende kabels en leidingen. Het is mede daarom niet mogelijk om de boom op elke willekeurige plek te plaatsen. In goed overleg met Plaatselijk Belang Voorthuizen, Ondernemers Vereniging Voorthuizen en andere betrokkenen zoals de aanliggende horeca is gekozen voor een plek midden tussen de vier Franse lelies op het plein. Er is daarbij ook rekening gehouden met het schaduweffect dat – zeker op termijn – gaat ontstaan.

Het zal – zeker als er evenementen en activiteiten op het plein plaatsvinden – best even wennen zijn als de boom er staat, maar we zijn ervan overtuigd dat er voldoende ruimte overblijft om deze evenementen en activiteiten te kunnen blijven organiseren.

De keuze voor de soort boom is gevallen op een fraaie Moeraseik.

Aanstaande woensdagmiddag om 13.30 uur zal de wethouder de boom officieel planten. Voor a.s. zaterdag is het plein weer dicht en kan de markt weer normaal plaatsvinden. Alle belanghebbenden zijn ook al via de gemeente hierover geinformeerd.

IMG_3139

Rabofonds doneert fors bedrag aan PBV

Op 12 april, tijdens de fantastische dag Voorthuizen Straalt, mocht Plaatselijk Belang Voorthuizen een cheque ter waarde van € 3.751,- in ontvangst nemen van het Rabofonds. Dat geldt wordt geheel besteedt aan het verfraaien van Voorthuizen met hanging baskets. Dat zal op korte termijn plaatsvinden. We bleven maar stralen die dag….

cheque Rabofonds Plaatselijk Belang Voorthuizen