Officiele sluiting zwembad De Heuvelrand

Toch voor sommigen een moeilijk moment, de sluiting van het openluchtbad dat 41 jaar lang jong en oud heeft vermaakt. In de topjaren kwamen er jaarlijks zo’n 130.000 bezoekers, de laatste jaren lag dit rond de 30.000. Dit komt waarschijnlijk doordat er nu meer tweeverdieners zijn en vroeger moeders eerder een dagje met de kinderen kwamen zwemmen. Daarnaast is er nu concurrentie van de zwembaden bij de campings en Zeumeren.

Afgelopen zaterdagavond, 31 augustus 2013, sloot wethouder Van den Hengel af met een terugblik en dankwoord voor de inzet van velen. Over de toekomst liet hij zich niet uit, daar gaat wethouder Hans van Daalen binnenkort meer over vertellen. Er zat nog een verrassing in het vat, liet Van den Hengel zich ontvallen. We zijn benieuwd!

Hier een aantal foto’s en TV Voorthuizen heeft ook mooie beelden gemaakt.

Voorthuizen Loopt!

LOOP JIJ MEE? KOM DAN GEZELLIG TRAINEN!

Een professionele trainer zal 12 GRATIS looptrainingen verzorgen voor de jeugd op de kunstgrasvelden van voetbalvereniging VVOP.

Eerste training: vrijdagmiddag 5 april

Aanmelden bij jongerenwerker Tino Jansen, t.jansen@barneveld.nl

Zie Voorthuizen-loopt-flyer voor meer informatie.

Inspreeknotitie Bibliotheek Voorthuizen

Met bijgevoegde inspreeknotitie hebben wij aandacht gevraagd voor een toevoeging bij het nog af te sluiten convenant met de bibliotheek tijdens de Vergadering Commissie Bestuur Barneveld op 6 december 2012.
Klik hier: 121206 Inspreeknotitie Bibliotheek commissie Bestuur (pdf)

De bibliotheek moet in Voorthuizen blijven

(brief aan de Gemeenteraad en B&W)

Dit is een basisvoorziening, toegankelijk en bereikbaar voor alle inwoners, ongeacht hun leeftijd.

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college van B&W.

Hiermee reageren wij op de plannen voor de Bibliotheek Voorthuizen, zoals vermeld in het raadsvoorstel van het college van B&W – december 2011.

Het Raadsvoorstel van december 2011:

In dit raadsvoorstel staan 4 scenario’s… lees verder

Dorps TV in Voorthuizen

Wat in omliggende plaatsen als Achterveld en Hoogland is gelukt, moet ook in Voorhuizen realiseerbaar zijn, namelijk DorpsTV.

Piet Fabriek, een initiatiefrijke dorpgenoot heeft plannen opgevat om dit te gaan realiseren. Er is namelijk genoeg te melden over het mooie Voorthuizen.  Plaatselijk Belang steunt dit initiatief van harte en draagt dit een warm hart toe.

Techniek
Weliswaar ligt er in Voorhuizen nog geen glasvezelkabel, maar dat is niet zo’n probleem want het inrichten van DorpsTV loopt via internettoepassingen. Eerst als via internet een goede infrastructuur van aanlevering en verwerking van beeldmateriaal tot stand is gebracht en er voldoende kwaliteitsniveau is behaald, kan naast de uitzendingen die via internet (website, facebook en twitter) plaatsvinden ook met de utzendingen via de glasvezelkabel worden gestart.

DorpsTV, ook regelmatig als maatschappelijke TV aangeduid, wordt gemaakt door en voor de dorpsbewoners en levert een waardevolle bijdrage aan het sociale- en verenigingsleven.

DorpsTV gaat over wat er in het dorp speelt, zoals gebeurtenissen, evenementen, festiviteiten en allerlei andere onderwerpen waarvan het beeldmateriaal door de dorpsbewoners zelf wordt aangeleverd of door medewerk(st)ers van de zender wordt vervaardigd.

Vrijwilligers
Het opzetten en het slagen van DorpsTV is afhankelijk van veel factoren, waarvan de inzet en medewerking van gemotiveerde vrijwilligers en betrokkenheid van de dorpsinwoners van cruciaal belang zijn. Alleen als er voldoende inwoners van Voorthuizen DorpsTV een warm hart toedragen heeft het zin met DorpsTV Voorthuizen van start te gaan.

Ondersteuning bij dit project wordt verleend door de Stichting Bewoners Netwerken Amersfoort (SBNA).

Alles staat op dit moment echter nog in de kinderschoenen. Om verder te kunnen komen, is het noodzakelijk dat er meer vrijwilligers uit Voorthuizen bij dit project betrokken raken. Zo is er op dit moment behoefte aan enkele ambassadeurs en een viertal leden voor de redactieraad.

Spreekt DorpsTV Voorthuizen u aan en wilt u uw bijdrage aan de oprichting leveren, neem dan contact op met dorpstvvoorthuizen@gmail.com.

Op dit e-mailadres kunt u ook terecht om te vragen naar aanvullende schriftelijke of telefonische informatie.

Laat DorpsTV Voorthuizen mede door uw aanmelding en belangstelling een verrijking worden voor het sociale- en maatschappelijke leven van Voorthuizen.