Jaaroverzicht Klompenpaden

Klompenpaden zijn populair, ze vergroten de toegankelijkheid van het platteland. Vrijwilligers onderhouden en ontwikkelen Klompenpaden. Maar hoeveel gebruik wordt er gemaakt van de Klompenpaden? En om hoeveel vrijwilligers gaat het? In het Klompenpaden Jaarbericht 2015 zijn deze resultaten op een rij gezet.
530.000 wandelaars
Het aantal wandelaars op Klompenpaden is opgelopen tot 530.000. De route kan gevolgd worden via de markering in het veld, maar ook m.b.v. de brochure of door het downloaden van de Klompenpaden app.
85 Klompenpaden
Het aantal Klompenpaden is gestegen met 20 paden het afgelopen jaar. De teller staat nu op 85 Klompenpaden in Utrecht en Gelderland.
11.034 uur
Vrijwilligers zijn onmisbaar bij ontwikkeling en beheer van Klompenpaden. In 2015 waren 859 Klompenpadvrijwilligers actief. Samen leveren ze 11.034 uur vrijwilligerswerk, goed voor bijna €250.000 aan vermeden kosten.

Kijk hier voor het digitale Klompenpaden Jaarbericht 2015.

Opening Klompenpad Griezeveensepad

Op vrijdag 11 december vindt in Voorthuizen de feestelijke opening plaats van een nieuw Klompenpad: het Griezeveensepad. Het Griezeveensepad is een rondwandeling van veertien kilometer door het mooie buitengebied van Voorthuizen. Wandelen over hessenwegen, door bos, weilanden en hei. De opening vindt plaats om 11.00 uur bij Eethuisje De HeuveltjesApeldoornsestraat 36-1 in Voorthuizen. Wethouder Gerard van den Hengel en de mysterieuze barones Wilbrink gaan het startpaneel onthullen. Daarna wandelt het publiek een deel van het Klompenpad. Iedereen is van harte welkom bij de opening.

TVVoorthuizen heeft alvast een sfeerimpressie gemaakt, hier te bekijken.

Onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en in samenwerking met vrijwilligers, particuliere grondeigenaren, gemeente Barneveld, gemeente Nijkerk, Waterschap Vallei en Veluwe, Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap & Kasteelen, Plaatselijk Belang Stroe en Plaatselijk Belang Voorthuizen is het gelukt het Griezeveensepad te ontwikkelen. Het Griezeveensepad maakt deel uit van een landelijk routenetwerk van Klompenpaden en sluit aan op het Appelpad. De financiering van dit 82ste Klompenpad is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, gemeente Barneveld, gemeente Nijkerk, Waterschap Vallei en Veluwe, Regio FoodValley, Eethuisje De Heuveltjes en de Nationale Postcode Loterij.

Klompenpaden worden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht in de provincies Gelderland en Utrecht. Samen met de streek worden historische paadjes in ere hersteld en boerenland opengesteld. Wandelaars zijn te gast bij de eigenaren van de landgoederen, weilanden en  natuurterreinen waar het Klompenpad doorheen loopt. Door het proces met de lokale gemeenschap op te pakken wordt de leefbaarheid vergroot. Bovendien wordt de lokale economie versterkt door aan te sluiten bij initiatieven als landwinkels, horeca en kamperen bij de boer. Doordat inwoners zo intensief betrokken zijn bij de realisatie van het pad is het niet moeilijk mensen te vinden die na realisatie van het pad regelmatig de route willen nalopen, schoonhouden en onderhouden. Deze vrijwilligers zijn aangesloten bij SLG en worden ondersteund met materialen zoals bewegwijzeringsbordjes en gereedschap.

De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is te koop bij het startpunt Eethuisje De Heuveltjes, Gasterij De IJsvogel, theetuin ’t Veenhuisje en de VVV’s in de regio. De route is in beide richtingen gemarkeerd met blauwe klompjes. Alle Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de heersende regels. Routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is vanaf 11 december ook beschikbaar via de Klompenpaden app.

2015 was (is) het Jaar van de Klompenpaden. Dit jaar hebben Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland maar liefst twintig nieuwe paden ontwikkeld. De 1000e kilometer Klompenpad is gehaald. Ook is een speciaal boek over de eerste vijftig Klompenpaden verschenen en was er een expositie over de Klompenpaden. Houd www.klompenpaden.nl of de Facebookpagina in de gaten voor nieuwe Klompenpaden en activiteiten.

Denk mee over het nieuwe speelruimteplan !

De gemeente Barneveld stelt een nieuw speelruimteplan op. In dit plan wordt niet alleen naar de huidige stand van zaken gekeken, maar ook hoe we in de toekomst met de speelruimte in Barneveld willen omgaan. We doen dit niet alleen, maar samen met kinderen, tieners, jongeren, ouders, scholen en wijkplatforms. Schoolkinderen doen bijvoorbeeld mee aan een rondgang door de wijk of het maken van een mooie plattegrond met daarop de huidige en gewenste speelplaatsen. Wilt u ook meedenken over het nieuwe speelruimteplan?
Doe dan mee aan de enquête. Er zijn drie mogelijkheden:

Enquête voor kinderen
Enquête voor jongeren
Enquête voor volwassenen

De enquête is tot en met 7 mei 2015 in te vullen. We hopen dat veel jongeren en volwassenen uit Barneveld willen meedenken met het nieuwe plan. Natuurlijk houden we u op de hoogte van de uitkomsten.

Informatieavond Klompenpad Voorthuizen

Klompenpaden_ParadijspadDinsdag 21 oktober 2014, 20.00 – 22.00 uur
De koffie staat klaar om 19.45 uur
Locatie: ’t Trefpunt, Roelenengweg 25

Vanwege de grote belangstelling van bewoners en recreanten voor Klompenpaden, wil de gemeente Barneveld graag een netwerk van Klompenpaden in haar buitengebied realiseren. In samenwerking met Plaatselijk Belang Voorthuizen wordt een nieuw Klompenpad bij Voorthuizen gerealiseerd. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ontwikkelt dit nieuwe Klompenpad samen met bewoners. Doet u mee?

Informatieavond 21 oktober 2014
Wilt u meedenken over het ontwikkelen van een Klompenpad in de omgeving van Voorthuizen? U bent van harte welkom op de startavond op dinsdag 21 oktober 2014. De avond begint om 20.00 uur in het Dorpshuis ‘t Trefpunt, Roelenengweg 25 in Voorthuizen.

Klompenpaden Barneveld
Klompenpaden zijn wandelroutes in het agrarische landschap die zo veel mogelijk over onverharde wegen lopen. In Gelderland en Utrecht zijn de afgelopen tien jaar al 60 Klompenpaden ontwikkeld. Veel lokale vrijwilligers werken mee door het pad te  onderhouden en regelmatig te controleren. Stichting Landschapsbeheer Gelderland begeleidt het proces.

Werkgroep Klompenpaden
Tijdens de informatieavond krijgt u uitleg over de Klompenpaden. Iedereen krijgt de kans om zijn kennis over de oude wandelpaden, cultuurhistorisch interessante objecten en ideeën voor een route aan te dragen. Op kaarten kunt u aangeven welke plekjes de moeite waard zijn te bezoeken en welke paden er vroeger door het buitengebied hebben gelopen. De informatie die op deze avond verzameld wordt, dient als basis voor de route. Een werkgroep (waarvoor u zich op deze avond kunt aanmelden) bestaande uit bewoners, Plaatselijk Belang Voorthuizen en SLG gaat vervolgens aan de slag. Met als doel om een Klompenpad te realiseren waar u als bewoner van het gebied volop van kunt genieten en trots op kunt zijn.

Graag tot ziens op 21 oktober!

Meer informatie
Mocht u verhinderd zijn voor deze informatieavond maar heeft u wel belangstelling voor de klompenpadenwerkgroep? Dan kunt u contact opnemen met:
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Projectleider Robert Keizer, telefoon 026-3537444
r.keizer@landschapsbeheergelderland.nl

Kijk ook op www.landschapsbeheergelderland.nl en www.klompenpaden.nl.

Dit Klompenpad wordt mogelijk gemaakt door financiering van provincie Gelderland, Regio FoodValley, gemeente Barneveld, Waterschap Vallei en Veluwe en de Nationale Postcode Loterij.