Plaatselijk Belang spreekt in bij de gemeenteraad

Namens Plaatselijk Belang en in het belang van Voorthuizen als leefbaar dorp, heeft René Hogeweg ingesproken tijdens een vergadering van de Commissie Grondgebied van de Gemeenteraad Barneveld

Het onderwerp was: Rapport Verkeer- en Parkeeronderzoek Centrum Voorthuizen

 

Voorthuizen, 26 januari 2023

Geachte voorzitter en leden van de commissie,

Plaatselijk Belang Voorthuizen ziet graag dat er nu op zeer korte termijn stappen worden genomen waarbij uitvoering wordt gegeven aan de adviezen uit het voorliggende rapport (Verkeer- en Parkeeronderzoek Centrum Voorthuizen. red.).

Als Gemeenteraad stelde u vorig jaar de Centrumvisie vast. Vanuit die visie zouden we gezamenlijk aan de slag gaan, om ons centrum mooier en leefbaarder te maken. We zijn inmiddels maanden verder en er is ogenschijnlijk weinig gebeurd. De uitkomst van het verkeer- en parkeeronderzoek werd gepresenteerd als verrassend en er werd verondersteld dat de Centrumvisie ingehaald was. Niets is minder waar! Het rapport geeft volop mogelijkheden om te doen wat we allemaal willen: aan de slag gaan met het centrum!

In onze reactie op het rapport hebben we aangegeven achter de conclusies en aanbevelingen te staan en dat er nu gestart moet worden met de uitvoering daarvan. Daarnaast is een verbod voor vracht- en landbouw/loonwerkersverkeer op de Hoofdstraat wederom aangekaart. Aan de slag dus!

Onze zorg is dat er te veel wordt gekeken naar wat niet kan, of zou kunnen, en te weinig naar wat wel kan. De ambtelijke reacties geven aanleiding daarvoor: als voorbeeld: een verbod of vrachtverkeer zou niet te handhaven zijn…. dè dooddoener bij uitstek om zaken niet aan te pakken.

Een andere zorg is dat inspraak wordt verward met gelijk krijgen. Naar elkaar luisteren en met elkaar aan de slag is hier het credo en dat is ook de reden dat we graag mee aan het stuur zitten in de regiegroep.

 

Dank u wel.

René Hogeweg