Dinsdag 5 september – Extra ledenvergadering – Windmolens

Geachte leden,

Op dinsdag 5 september houden we de (eerder aangekondigde) extra ledenvergadering van PB Voorthuizen. Op die avond zal het gaan over de mogelijke plaatsing van windmolens bij Zeumeren. We zullen u uitleggen wat we in de afgelopen periode gedaan hebben en u kunt kennis nemen van het alternatief dat in voorbereiding is.

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg 25 te  Voorthuizen.

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

                                                                                          Agenda:

 1. Opening en achtergrond.
 2. Uitleg over procedure aanvraag 3 windmolens bij Zeumeren.
 3. Ondezoeksresultaten tot nu toe en wat missen we nog?.
 4. Actiecomite: waarom geen windmolens bij Zeumeren?
 5. Introductie Duurzaam Voorthuizen
 6. Discussie met de leden
 7. Conclusie: Moet Plaatselijk Belang Voorthuizen het manifest ondertekenen?
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Het is belangrijk op deze vergadering uw stem te horen!

Belangstellenden en politici zijn van harte welkom!

 

Graag ontmoeten we u allen!

Het bestuur van PB Voorthuizen

 

Bijlage: Verslag Algemene Ledenvergadering 9 mei 2017-Concept_2

Uitnodiging extra Ledenvergadering Plaatselijk Belang – Windmolens

Uitnodiging voor extra Ledenvergadering omtrent windmolens

12 juli om 20.00 uur

Beste leden,
 
Het mogelijk plaatsen van windmolens bij Zeumeren houdt ons Voorthuizenaren erg bezig!
 
Plaatselijk Belang heeft bij de wethouders gepleit om mee te praten in het besluitvormingsproces over de mogelijke plaatsing van de windmolens.
Dat is gelukt, we praten mee.
Ook hebben we op ons verzoek inzage gekregen in het lopende onderzoek naar de mogelijkheden en worden de resultaten met ons gedeeld.
Op 6 juli ontvangen we de eerste resultaten van het onderzoek en deze willen we graag met jullie delen en bespreken.
Daarbij willen we jullie meningen, zorgen, vragen horen om mee te nemen richting gemeente, nu we inderdaad aan tafel zitten!
We geven het Actiecomité Nee tegen Windmolens op deze avond natuurlijk ook ruimte om hun argumenten toe te lichten.
 
Daarom nodigen we jullie graag uit voor een extra Ledenvergadering op 12 juli 

Onderstaande vindt u de agenda voor deze Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering:
 
Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg 25 te  Voorthuizen.
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)
 
                                                                                          Agenda:

 1. Opening en achtergrond.
 2. Uitleg over procedure aanvraag 3 windmolens bij Zeumeren.
 3. Onderzoeksresultaten tot nu toe.
 4. Actiecomite:”Windmolens NEE” over waarom tegen zijn?
 5. Discussie met de leden
 6. Conclusie: Wat willen de leden wat Plaatselijk Belang Voorthuizen moet doen in het verdere proces? (indien nodig volgt een stemming)
 7. Sluiting.

 
Ter voorbereiding op de vergadering hierbij het nieuwe besluitvormingsproces en de toelichting op de onderzoeken.

Vragen? Laat ons weten.
Jullie aanwezigheid op 12 juli wordt zeer gewaardeerd en is belangrijk voor ons dorp.
Groeten,

het bestuur.
 

Gezocht: Energie(ke) ambassadeurs

Barneveld werkt hard aan een duurzame toekomst. We streven naar een lager energieverbruik en meer duurzame energieopwekking in de gemeente. Het is onze ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. We zetten daarom actief in op schone en betaalbare energie. We willen dit graag samen met de inwoners doen: hun energie maakt daarin het verschil. Daarom is de gemeente Barneveld op zoek naar energie-ambassadeurs.

Wat is een energie-ambassadeur?
Het zelf opwekken van duurzame energie heeft enorm veel voordelen. En wie kan je beter laten zien en vertellen wat de voordelen zijn dan je eigen wijk- of dorpsbewoner? Energie-ambassadeurs zijn inwoners in de gemeente Barneveld die al enthousiast bezig zijn met isolatie, zonnepanelen of andere energiemaatregelen in hun huis en die hun ervaringen met andere buurtbewoners willen delen.

Energie-ambassadeur iets voor u?
Op maandagavond 27 juni 2016 van 20.00 – 21.30 uur organiseert de gemeente in eetcafé De Gribus (Jan van Schaffelaarstraat 21D in Barneveld) een informele bijeenkomst voor inwoners die meer willen weten over “energie-ambassadeur zijn” in de gemeente. Samen met twee adviseurs en ervaringsdeskundigen van de Jonge Milieu Advies worden de mogelijkheden van energie-ambassadeur geschetst, wat belangstellenden zouden willen doen en wat het beste bij hen past. Inwoners kunnen zich opgeven voor de bijeenkomst door een email te sturen naar duurzaam@barneveld.nl (onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer).

In het najaar van 2016 biedt de gemeente de inwoners die echt aan de slag willen als energie-ambassadeur een cursus aan om ze optimaal te ondersteunen bij hun (wijk)initiatieven in de gemeente Barneveld.

Campagne Jouw energie maakt het verschil
Met deze campagne die de gemeente binnenkort start, wil de gemeente inwoners en ondernemers wijzen op de mogelijkheden om energie te besparen en duurzaam bezig te zijn. Vaak is dat helemaal niet zo moeilijk: met kleine stappen kan men vaak al veel bereiken.