Plaatselijk Belang spreekt in bij de gemeenteraad

Namens Plaatselijk Belang en in het belang van Voorthuizen als leefbaar dorp, heeft René Hogeweg ingesproken tijdens een vergadering van de Commissie Grondgebied van de Gemeenteraad Barneveld

Het onderwerp was: Rapport Verkeer- en Parkeeronderzoek Centrum Voorthuizen

 

Voorthuizen, 26 januari 2023

Geachte voorzitter en leden van de commissie,

Plaatselijk Belang Voorthuizen ziet graag dat er nu op zeer korte termijn stappen worden genomen waarbij uitvoering wordt gegeven aan de adviezen uit het voorliggende rapport (Verkeer- en Parkeeronderzoek Centrum Voorthuizen. red.).

Als Gemeenteraad stelde u vorig jaar de Centrumvisie vast. Vanuit die visie zouden we gezamenlijk aan de slag gaan, om ons centrum mooier en leefbaarder te maken. We zijn inmiddels maanden verder en er is ogenschijnlijk weinig gebeurd. De uitkomst van het verkeer- en parkeeronderzoek werd gepresenteerd als verrassend en er werd verondersteld dat de Centrumvisie ingehaald was. Niets is minder waar! Het rapport geeft volop mogelijkheden om te doen wat we allemaal willen: aan de slag gaan met het centrum!

In onze reactie op het rapport hebben we aangegeven achter de conclusies en aanbevelingen te staan en dat er nu gestart moet worden met de uitvoering daarvan. Daarnaast is een verbod voor vracht- en landbouw/loonwerkersverkeer op de Hoofdstraat wederom aangekaart. Aan de slag dus!

Onze zorg is dat er te veel wordt gekeken naar wat niet kan, of zou kunnen, en te weinig naar wat wel kan. De ambtelijke reacties geven aanleiding daarvoor: als voorbeeld: een verbod of vrachtverkeer zou niet te handhaven zijn…. dè dooddoener bij uitstek om zaken niet aan te pakken.

Een andere zorg is dat inspraak wordt verward met gelijk krijgen. Naar elkaar luisteren en met elkaar aan de slag is hier het credo en dat is ook de reden dat we graag mee aan het stuur zitten in de regiegroep.

 

Dank u wel.

René Hogeweg

 

Dorpsplan voor Voorthuizen

Voorthuizen gaat de komende tijd aan de slag met het opstellen van een dorpsplan, in navolging van ‘Terbroek’, Stroe, De Glind en Kootwijkerbroek. Aandacht in dat plan moet er vooral zijn voor woningbouw én voor een aantrekkelijker en groener dorpscentrum. Dat meldt bestuurslid Erwin la Roi van Plaatselijk Belang Voorthuizen.

Eindelijk. Boom op het Bunckmanplein

Het heeft enkele jaren geduurd, maar nu komt het er dan toch van: een boom op het Bunckmanplein.

Update: op 17 december heeft wethouder Fokkema de boom officieel geplant. Hier het artikel in de Barneveldse Krant:

De gemeenteraad van Barneveld heeft op 30 september jongstleden, tijdens de behandeling van de Detailhandelsvisie Voorthuizen, het college van B&W opgedragen een plek te zoeken voor het plaatsen van een boom op het Bunckmanplein. De boom is een cadeau van de heer Roos van Camping De Zanderij ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van dit bedrijf in 2014.

IMG_3138

Keuze voor de plek en het soort boom

Onder het Bunckmanplein liggen verschillende kabels en leidingen. Het is mede daarom niet mogelijk om de boom op elke willekeurige plek te plaatsen. In goed overleg met Plaatselijk Belang Voorthuizen, Ondernemers Vereniging Voorthuizen en andere betrokkenen zoals de aanliggende horeca is gekozen voor een plek midden tussen de vier Franse lelies op het plein. Er is daarbij ook rekening gehouden met het schaduweffect dat – zeker op termijn – gaat ontstaan.

Het zal – zeker als er evenementen en activiteiten op het plein plaatsvinden – best even wennen zijn als de boom er staat, maar we zijn ervan overtuigd dat er voldoende ruimte overblijft om deze evenementen en activiteiten te kunnen blijven organiseren.

De keuze voor de soort boom is gevallen op een fraaie Moeraseik.

Aanstaande woensdagmiddag om 13.30 uur zal de wethouder de boom officieel planten. Voor a.s. zaterdag is het plein weer dicht en kan de markt weer normaal plaatsvinden. Alle belanghebbenden zijn ook al via de gemeente hierover geinformeerd.

IMG_3139