Bewoners Voorthuizen planten bomen en struiken buitengebied

Bewoners uit Voorthuizen planten binnenkort meer dan twaalfduizend struiken en ruim driehonderdvijftig bomen voor een mooier buitengebied. Zij doen mee aan ‘Voorthuizen in het Groen’, een beplantingsproject van de gemeente Barneveld, Plaatselijk Belang Voorthuizen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op zaterdag 28 november. Bijna 30 bewoners uit het buitengebied van Voorthuizen doen mee. Zij planten ruim 12.000 struiken zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos en ook nog eens ruim 100 knotbomen, 120 laanbomen en 130 hoogstamfruitbomen op hun terrein. De uitdeeldag begint om 9.30 uur. Wethouder Aart de Kruijf, Plaatselijk Belang Voorthuizen en Robert Keizer van SLG planten samen de eerste beukenhaag op het terrein van de paardensportvereniging De Veluweruiters aan de Hunnenweg 46 in Voorthuizen.

De uitvoering van dit project is in handen van SLG. Alle deelnemers aan het project zijn door een adviseur van SLG bezocht. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoner. Via deze eenmalige actie worden de erven verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard, kikkerpoel of combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Bewoners konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden.

Plaatselijk Belang Voorthuizen helpt zaterdag 28 november met het opladen van het plantsoen op de aanhangwagens van de deelnemers. Na het ophalen gaan bewoners aan de slag met het planten.

Het project ‘Voorthuizen in het Groen’ wordt mede gefinancierd vanuit het project Natuur en Landschap van de Regio FoodValley en de provincie Gelderland.

Doe mee met Voorthuizen in het Groen!

Voorthuizen1Onder de noemer ‘Voorthuizen in het Groen’ starten de gemeente Barneveld, Vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een erfbeplantingsproject voor bewoners in het buitengebied van Voorthuizen. Het doel is de erven in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passen. Wilt u uw erf meer landschappelijke kwaliteit geven? Doe dan mee met het project ‘Voorthuizen in het Groen’! U kunt hierbij gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. De informatieavond hierover vindt plaats op dinsdag 19 mei om 20.00 uur in Dorpshuis ‘t Trefpunt, Roelenengweg 25 in Voorthuizen.

Deelname aan ‘Voorthuizen in het Groen’ houdt in dat u een vrijblijvend bezoek krijgt van een adviseur van SLG. Deze vertelt wat er mogelijk is om de natuur en het landschap op uw terrein te versterken. In overleg met u wordt een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het landschapstype waarin u woont. Uw erf kunt u via deze eenmalige actie verfraaien met streekeigen beplanting, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard, kikkerpoel of combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten kan een erf weer aantrekkelijk worden voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Bovendien kunt u gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. We hopen dat veel bewoners meedoen om het buitengebied van Voorthuizen nog aantrekkelijker te maken, voor mens en dier. Ook LTO afdeling Barneveld ondersteunt deze beplantingsactie waarbij de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van Voorthuizen versterkt wordt.

Programma:

19.45 uur Inloop met koffie en thee
20.00 uur Welkomstwoord door Vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen
20.05 uur Opening door wethouder de Kruijf
20.10 uur Presentatie streekeigen erf en beplanting
21.00 uur Pauze
21.15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen en aanmelden voor het project
21.45 uur Afsluiting

We ontmoeten u graag op 19 mei ! Bent u verhinderd maar heeft u wel interesse om mee te doen aan dit project? Dan kunt u zich aanmelden via onze website www.landschapsbeheergelderland.nl.

Het project ‘Voorthuizen in het Groen’ wordt mede gefinancierd vanuit het project Natuur en Landschap van de regio Food Valley.

Informatieavond Klompenpad Voorthuizen

Klompenpaden_ParadijspadDinsdag 21 oktober 2014, 20.00 – 22.00 uur
De koffie staat klaar om 19.45 uur
Locatie: ’t Trefpunt, Roelenengweg 25

Vanwege de grote belangstelling van bewoners en recreanten voor Klompenpaden, wil de gemeente Barneveld graag een netwerk van Klompenpaden in haar buitengebied realiseren. In samenwerking met Plaatselijk Belang Voorthuizen wordt een nieuw Klompenpad bij Voorthuizen gerealiseerd. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ontwikkelt dit nieuwe Klompenpad samen met bewoners. Doet u mee?

Informatieavond 21 oktober 2014
Wilt u meedenken over het ontwikkelen van een Klompenpad in de omgeving van Voorthuizen? U bent van harte welkom op de startavond op dinsdag 21 oktober 2014. De avond begint om 20.00 uur in het Dorpshuis ‘t Trefpunt, Roelenengweg 25 in Voorthuizen.

Klompenpaden Barneveld
Klompenpaden zijn wandelroutes in het agrarische landschap die zo veel mogelijk over onverharde wegen lopen. In Gelderland en Utrecht zijn de afgelopen tien jaar al 60 Klompenpaden ontwikkeld. Veel lokale vrijwilligers werken mee door het pad te  onderhouden en regelmatig te controleren. Stichting Landschapsbeheer Gelderland begeleidt het proces.

Werkgroep Klompenpaden
Tijdens de informatieavond krijgt u uitleg over de Klompenpaden. Iedereen krijgt de kans om zijn kennis over de oude wandelpaden, cultuurhistorisch interessante objecten en ideeën voor een route aan te dragen. Op kaarten kunt u aangeven welke plekjes de moeite waard zijn te bezoeken en welke paden er vroeger door het buitengebied hebben gelopen. De informatie die op deze avond verzameld wordt, dient als basis voor de route. Een werkgroep (waarvoor u zich op deze avond kunt aanmelden) bestaande uit bewoners, Plaatselijk Belang Voorthuizen en SLG gaat vervolgens aan de slag. Met als doel om een Klompenpad te realiseren waar u als bewoner van het gebied volop van kunt genieten en trots op kunt zijn.

Graag tot ziens op 21 oktober!

Meer informatie
Mocht u verhinderd zijn voor deze informatieavond maar heeft u wel belangstelling voor de klompenpadenwerkgroep? Dan kunt u contact opnemen met:
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Projectleider Robert Keizer, telefoon 026-3537444
r.keizer@landschapsbeheergelderland.nl

Kijk ook op www.landschapsbeheergelderland.nl en www.klompenpaden.nl.

Dit Klompenpad wordt mogelijk gemaakt door financiering van provincie Gelderland, Regio FoodValley, gemeente Barneveld, Waterschap Vallei en Veluwe en de Nationale Postcode Loterij.