Bezwaarschrift Columbiz Park Raad van State

Op 11 april heeft PBV een Bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State in Den Haag. Zie bijgevoegde brief. Tevens de ingediende zienswijze die in november 2011 is ingedient + toelichting.

121104 Bezwaarschrift Columbizpark Raad van State
111117 Zienswijze ontwerp uitwerkingsplan Columbizpark
120411 Columbiz Park Tekening fietspad en ingang Baron van Nagellstraat
120411 Columbiz Park Tekening overzicht plan