Bewoners Voorthuizen planten bomen en struiken buitengebied

Bewoners uit Voorthuizen planten binnenkort meer dan twaalfduizend struiken en ruim driehonderdvijftig bomen voor een mooier buitengebied. Zij doen mee aan ‘Voorthuizen in het Groen’, een beplantingsproject van de gemeente Barneveld, Plaatselijk Belang Voorthuizen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op zaterdag 28 november. Bijna 30 bewoners uit het buitengebied van Voorthuizen doen mee. Zij planten ruim 12.000 struiken zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos en ook nog eens ruim 100 knotbomen, 120 laanbomen en 130 hoogstamfruitbomen op hun terrein. De uitdeeldag begint om 9.30 uur. Wethouder Aart de Kruijf, Plaatselijk Belang Voorthuizen en Robert Keizer van SLG planten samen de eerste beukenhaag op het terrein van de paardensportvereniging De Veluweruiters aan de Hunnenweg 46 in Voorthuizen.

De uitvoering van dit project is in handen van SLG. Alle deelnemers aan het project zijn door een adviseur van SLG bezocht. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoner. Via deze eenmalige actie worden de erven verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard, kikkerpoel of combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Bewoners konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden.

Plaatselijk Belang Voorthuizen helpt zaterdag 28 november met het opladen van het plantsoen op de aanhangwagens van de deelnemers. Na het ophalen gaan bewoners aan de slag met het planten.

Het project ‘Voorthuizen in het Groen’ wordt mede gefinancierd vanuit het project Natuur en Landschap van de Regio FoodValley en de provincie Gelderland.