Wijkplatforms

Wijkplatforms

Een wijkplatform is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie en woningstichting enerzijds (ondersteuners) en bewoners anderzijds. Een wijkplatform verkleint de afstand tussen de bewoners en de ondersteuners. De wijkplatforms zijn de ogen en de oren van en voor de gemeente, politie en woningstichting in hun wijk. Signalen vanuit de wijk op het gebied van veiligheid en leefbaarheid signaleren zij en pakken zij op.

De wijkplatforms zijn geen derde bestuurslaag naast het college van B&W en de gemeenteraad. Leden van de wijkplatforms kunnen uiteraard rechtstreeks met de betreffende afdelingen van gemeente, woningstichting of politie contact opnemen. Richting de gemeente (college van B&W en/of ambtelijke organisatie), de politie en de woningstichting hebben de platforms een adviserende taak. Anderzijds hebben genoemde instellingen richting de wijkplatforms een ondersteunende en informerende taak. Tenslotte kan wijkplatforms gevraagd worden hun medewerking te verlenen aan zaken, die hun wijk betreffen. Het wijkplatform springt niet gelijk op de barricade, maar wil in overleg met alle betrokkenen consensus zien te bereiken, met als ultiem doel sociale cohesie in de wijk en versterking van de positie van wijkbewoners richting de overheid. Op alle terreinen waar de gemeente inspraak verleent, heeft het wijkplatform de mogelijkheid hierop vrijblijvend te adviseren. Bij de afweging van de inspraakreacties zal dit advies worden meegewogen. Leden van de wijkplatforms vertegenwoordigen de wijk, niet in eerste instantie hun eigen belang.

Er zijn in totaal 4 wijkplatforms:

1. de Wheem / de Maat
2. Voorthuizen-Zuid: ( Wikselaar – Zeeheldenbuurt – Kromme Akker )
3. Hamburgerstraat: (de Steenkamp, Harremaatweg en Molenpark is samengevoegd tot één wijkplatform)
4. Voorthuizen-Centrum

Als u op bovenstaande links klikt komt u direct op de eigen site van de wijkplatforms. Hier vindt u bijvoorbeeld een overzicht van de vergaderdatums, het wijkkrantje, informatie over de leden van de platforms, de notulen en nog veel meer!

Plaatselijk Belang coördineert het project voor geheel Voorthuizen en is hierbij vertegenwoordigd.