Afscheid Martin Schuit

Op een drukbezochte ALV heeft Martin Schuit na 9 jaar (3 termijnen) zijn functie als secretaris neergelegd. Hoewel spijtig en onvervangbaar, is er toch een feestelijk tintje aan zijn laatste ALV gegeven door een toespraak van de voorzitter Gerard Hofs en de uitreiking van de Erepenning en speldje van de gemeente Barneveld. Dit gebeurde door de loco-burgemeester Bram Troost, die uitgebreid stilstond bij de verdiensten van Martin.

Namens het bestuur van PBV: Martin bedankt voor je niet aflatende en onvermoeiende inzet, je onuitputtelijke kennis en vooral je innemende persoonlijkheid!