13 december: Presentatie Ontwerp-inpassingsplan Rondweg

Op 4 december 2012 nemen Gedeputeerde Staten (GS), het dagelijks bestuur van de provincie, een besluit over het ontwerp-inpassingsplan voor de rondweg N303 Voorthuizen. Op 13 december 2012 organiseert de provincie Gelderland hierover een inloopbijeenkomst. U bent van harte welkom.

Procedure
Na besluitvorming door GS gaat de formele terinzagelegging van start. U kunt dan in een periode van zes weken een zienswijze indienen over het ontwerp-inpassingsplan. Meer informatie over deze procedure volgt nog.

Inloopbijeenkomst 13 december
Tijdens de inloopbijeenkomst op 13 december kunt u het ontwerp-inpassingsplan bekijken en hier vragen over stellen. Noteer deze datum dus in uw agenda!

Datum: donderdag 13 december 2012

Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur (inloop, er is geen plenaire presentatie)

Locatie: ’t Trefpunt, Roelenengweg 25 in Voorthuizen

Meer informatie
Petra van Burk
Telefoon: (026) 359 85 98
www.gelderland.nl/n303-voorthuizen