Laatste nieuws

Bezwaarschrift Columbiz Park Raad van State

Op 11 april heeft PBV een Bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State in Den Haag. Zie bijgevoegde brief. Tevens de ingediende zienswijze die in november 2011 is ingedient + toelichting. – 121104 Bezwaarschrift Columbizpark Raad van State – 111117 Zienswijze ontwerp uitwerkingsplan Columbizpark – 120411 Columbiz Park Tekening fietspad en ingang Baron van Nagellstraat – […]

Inspraakreactie Noordelijke Rondweg

Op 5 april heeft PBV een inspraakreactie Noordelijke Rondweg ingediend bij de gemeente inclusief toelichting middels kaartjes. – 120405 Inspraak reactie PBV Noordelijke Rondweg – 120405 kaart Noordelijke Rondweg bij Begraafplaats – 120405 kaart Rondweg Voorthuizen Noord – alternatief tracé

Plaatsing Overpeinzingsbank

Op 5 april werd een Overpeinzingsbank aangeboden en onthuld aan Voorthuizen. Het hardhouten exemplaar heeft een fantastische plek gekregen onder de Hemelboom, geschonken door PBV aan Voorthuizen. De bank is gerealiseerd dankzij het bestuur van de Stichting Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten, dat vorig jaar meedeed aan ‘Zomer in Gelderland’, een tv-programma van de provinciale omroep. Voorzitter […]

Uitnodiging ALV 12 april 2012

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg te Voorthuizen Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur) Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 2011, (via post verstuurd) 5. Jaarverslag 2011 van de secretaris, bijgevoegd 6. Financieel verslag 2011 van de penningmeester, (via post verstuurd) 7. Verslag kascontrolecommissie 2011 8. Benoeming kascontrolecommissie 2012 […]

Brief aan gemeente over slechte wegkanten

(brief aan gemeente en B&W) Slechte ontwatering en wegbermen langs de Bakkersweg Slechte staat wegkanten in buitengebied van Voorthuizen Slechte staat bestrating parallelweg langs Apeldoornsestraat Slechte staat wegdek Vlasbekje en Heermoes Blankensgoed Ontbreken van verlichting langs de Heermoes in Blankensgoed lees verder…