Laatste nieuws

Update Rondweg Voorthuizen

Op donderdag 29 maart 2012 organiseerde de provincie Gelderland een inloopbijeenkomst over de omleiding N303 Voorthuizen. Tijdens de bijeenkomst is onder andere het voorontwerp-inpassingsplan (VOIP) gepresenteerd. Tot en met 9 april 2012 kon er worden gereageerd op de plannen. De reactiemogelijkheid maakt geen onderdeel uit van de formele procedure. Beantwoording reacties VOIP De provincie heeft […]

Nieuwe verdeling gebied politieagenten

In verband met de komst van een nieuwe politieagent in Voorthuizen, Femke van Lith, is er een gebiedsverdeling gemaakt tussen de twee agenten Henk Vonder en Femke van Lith. Dit is te zien in deze overzichtskaart.

Afscheid Martin Schuit

Op een drukbezochte ALV heeft Martin Schuit na 9 jaar (3 termijnen) zijn functie als secretaris neergelegd. Hoewel spijtig en onvervangbaar, is er toch een feestelijk tintje aan zijn laatste ALV gegeven door een toespraak van de voorzitter Gerard Hofs en de uitreiking van de Erepenning en speldje van de gemeente Barneveld. Dit gebeurde door de loco-burgemeester […]

Bezwaarschrift Columbiz Park Raad van State

Op 11 april heeft PBV een Bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State in Den Haag. Zie bijgevoegde brief. Tevens de ingediende zienswijze die in november 2011 is ingedient + toelichting. – 121104 Bezwaarschrift Columbizpark Raad van State – 111117 Zienswijze ontwerp uitwerkingsplan Columbizpark – 120411 Columbiz Park Tekening fietspad en ingang Baron van Nagellstraat – […]

Inspraakreactie Noordelijke Rondweg

Op 5 april heeft PBV een inspraakreactie Noordelijke Rondweg ingediend bij de gemeente inclusief toelichting middels kaartjes. – 120405 Inspraak reactie PBV Noordelijke Rondweg – 120405 kaart Noordelijke Rondweg bij Begraafplaats – 120405 kaart Rondweg Voorthuizen Noord – alternatief tracé