Laatste nieuws

Definitieve versie: Zienswijze ontwerp-inpassingsplan N303

Naar aanleiding van een aantal goede reacties die we mochten ontvangen op de concept Zienswijze ontwerp-inpassingsplan 303 – die vorige week op de site was geplaatst en verspreid onder de leden – is dit 130122 zienswijze ontwerp inpassingsplan Rondweg Voorthuizen N303 (PDF) de finale versie zoals die deze week is ingediend bij Gedeputeerde Staten Gelderland. Zodra hier een […]

Nieuwjaarstoespraak 2013 door Gerard Hofs

Dames en heren iedereen hartelijk welkom, hier bij Crescendo, in het muziekhart van Voorthuizen, waar wij gezamenlijk de nieuwjaarsreceptie houden en natuurlijk het mag nog, voor een ieder de beste wensen voor het nieuwe jaar 2013. Wat een activiteiten hier, lampionoptocht, schaatsbaantje en nieuwjaarsconcert fantastisch, ja dat kan allemaal in Voorthuizen. Een jaar is zo […]

Gezocht: contributie ophaler

Plaatselijk Belang Voorthuizen is op zoek naar een betrouwbare persoon die op ca. 350 adressen in Voorthuizen de contributie wil innen. Gezien de hoogte van de contributie (te weten voor 2013: € 3,50) wordt deze bij de leden aan de deur geïnd. Het werk wordt tegen een vergoeding gedaan. Voor meer infomatie neem contact op […]

Feestelijke start 90 jaar PBV: Nieuwjaarsreceptie

Op vrijdag 11 januari beginnen we het nieuwe jaar op een bijzondere wijze! Want 90 jaar is toch een respectabele ‘leeftijd’ dat gevierd moet worden. De gebruikelijke nieuwjaarsreceptie gaat ditmaal plaatsvinden in combinatie met de Lampionnenoptocht van de Ondernemersvereniging en wordt feestelijk afgesloten in samenwerking met Crescendo. De start is vanaf het Muziekhart van Voorthuizen. Gratis lampionnen zijn vanaf […]

Herinnering: Buitengewone ALV 27 december

Graag herinneren we u aan de belangrijke datum van 27 december. U heeft dan hopenlijk 2 heerlijke kerstdagen achter de rug en wellicht nog wat vrije dagen in het verschiet. Die week leent zich daar uitermate goed voor, geniet ervan. Mocht u het even zijn ontschoten, ondanks al het nieuws dat er inmiddels over is verschenen en […]