Laatste nieuws

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan, ontwerp-exploitatieplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan, MER, aanvulling MER/Plan MER Harselaar – Zuid Fase 1a

Op 10 september heeft Plaatselijk Belang Voorthuizen een zienswijze ingediend over Harselaar Zuid aan het college van B&W. Dat is hier 120910 zienswijze bestemmingsplan Harselaar Zuid sept 2012 te lezen.

Zienswijze ontwerpbesluit onttrekking fietspad Zeumeren aan openbaar verkeer

Vanaf heden gaat Plaatselijk Belang alle stukken die wij insturen en die bij de ontvanger openbaar worden gemaakt, via deze site publiceren. Daarom alvast een paar recente: Op 30 augustus hebben wij een zienswijze over de onttrekking van het fietspad bij Zeumeren ingediend. Dat is hier 120830 zienswijze opheffing fietspad Zeumeren (pdf) te lezen.

Inpassingsplan Rondweg

De provincie Gelderland gaat een westelijke rondweg aanleggen om Voorthuizen. Momenteel wordt hiervoor een inpassingsplan opgesteld. Inpassingsplan geeft aan waarvoor grond is bestemd Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. In een inpassingsplan wordt geregeld waarvoor gronden gebruikt mogen worden en wat er gebouwd mag worden, zodat u weet wat er mogelijk wordt in de toekomst. […]

Inbraakpreventiedag voor ouderen

Na het grote succes van de inbraakpreventieavond begin 2012, wordt er op 20 november een inbraakpreventiemiddag voor ouderen georganiseerd. Er waren namelijk regelmatig signalen van ouderen binnengekomen dat ze toen niet in de gelegenheid waren om te komen en dat hun voorkeur uitgaat naar een middag (i.p.v. avond). Voor wie: een inbraakpreventiemiddag voor ouderen (plm […]

BuitenBeter: klachten aan gemeente doorgeven middels een app

Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en simpel weten met BuitenBeter. Deze app helpt je om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij je gemeente. Voorheen was […]