Nieuwe samenstelling van het bestuur.

Gerard Hofs en Gon van Ommen zijn tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 9 mei teruggetreden als bestuurslid van Plaatselijk Belang Voorthuizen. Het verlaten van het bestuur is het gevolg van het bereiken van de maximale bestuursperiode van 9 jaar. Negen jaar waarin door Gerard als voorzitter en Gon als stuwende kracht op het secretariaat veel is bereikt.

Maar, waar mensen vertrekken ontstaan er kansen voor nieuwe talenten. Het bestuur is op dezelfde ledenvergadering versterkt met de volgende bestuursleden: Joke van de Veen, Erik Runhaar en Jan Overeem.

De samenstelling van het bestuur is als het volgt:

Leo Roeloffs, voorzitter

Jan Overeem, secretariaat

Quintijn Deenekamp, penningmeester/ledenadministratie

Elvia van den Berg, algemeen bestuurslid

Joke van de Veen, algemeen bestuurslid

Steef Vels, algemeen bestuurslid

Erik Runhaar, algemeen bestuurslid

(door omstandigheden is dit bericht wat later op de site gekomen, dan we gepland hadden.)