Dorpsvisie krijgt praktische uitwerking

foto groenplan

Foto maart 2018: het groenplan, zojuist met enthousiasme ontvangen in het lijsttrekkersdebat, wordt toegelicht aan belangstellenden.

Wij zijn blij om te zien én te ervaren dat nu – 3 jaar na de start van de ontwikkeling van de dorpsvisie van Voorthuizen – het eerste thema uit deze dorpsvisie (GROEN) tot uitvoering komt waarbij het tweede thema (JEUGD en BEWEGEN) meegenomen wordt. Mooi te zien dat deze twee plannen – in basis gemaakt door de Voorthuizenaren – realiteit gaan worden. Dank aan alle betrokkenen!

De dorpsvisie van Voorthuizen, opgesteld door de Voorthuizenaren met behulp van Voortlopers uit het dorp en uit de gemeente organisatie is een mooi voorbeeld van co-creatie: samen met de burgers het dorp verder ontwikkelen.

 

Groene slinger

We zijn blij dat in 2020 daadwerkelijk een start wordt gemaakt met de Groene Slinger in Voorthuizen! Te beginnen bij het aanpassen van het Molenveen. Deze groene plek vormt een verbinding tussen de zuid en noord van ons dorp. In het Molenveen komen speelmogelijkheden voor de jeugd en een nieuw wandel & fietspad. Zo komt er in de loop van de jaren een Groene Slinger van Holzenbosch naar Blankensgoed. Ook het centrum zal vergroenen, een wens van vele Voorthuizenaren.

 

Wij blijven als Plaatselijk Belang Voorthuizen ons eigenaar voelen van de dorpsvisie van Voorthuizen, samen met de bewoners. Daarom volgen wij ook graag de uitvoering van dit deel van de dorpsvisie: de groene slinger met aandacht voor speelmogelijkheden voor de jeugd. Vanuit een projectmatige aanpak zal een stuurgroep waarin Voorthuizenaren –mogelijk vertegenwoordigd door Plaatselijk Belang Voorthuizen en OVV – en gemeente samen het project en de voortgang overzien. Wederom, in co-creatie.

 

Zo zien we dat samenwerken en uitnodigen tot anders denken mooie nieuwe gedragen plannen oplevert!

Meedoen of denken? Laat ons weten!


Een Dorpsvisie-avond met de gemeenteraad.

Presentatie van de KNHM – Pieter Rozema

Dorpsvisie

Het meepraten over belangrijke beslissingen voor ons dorp is een thema dat sterk uit de dorpsvisie kwam. De windmolen discussie is een bijzonder voorbeeld waar we weer veel van leren!

Wat een mooi traject hebben we met elkaar gelopen om tot een dorpsvisie te komen.

Ook zijn er belangrijke thema’s benoemd waar we als Voorthuizenaren aan willen werken de komende jaren.

e eerste werkgroepen zijn inmiddels al een aantal jaar bezig. Het gaat om de werkgroepen Jeugd en Actief en Groen. Voor andere werkgroepen kunnen nog mensen meedoen. Meld je aan via info@plaatselijkbelang.nl.

Vragen? Laat ons weten!


Ja, ik wil graag meedoen met een werkgroep

Ik wil graag meedenken in de werkgroep:

   

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen