Dorpsvisie, Groen en Rondwegen, onderwerp tijdens de ledenvergadering 2018

Op 12 april was er een goede interactieve ledenvergadering. De opkomst was wat aan de lage kant, maar de mensen die er waren deden en spraken mee over de onderwerpen. Mooi om ook ‘jongere’ leden te ontmoeten naast de ‘oudere’ leden!
Er is teruggekeken op het afgelopen jaar, door Leo Roeloffs, onze voorzitter. Hij stond stil bij het ontstaansproces van de dorpsvisie. Vorig jaar was er nog niets, nu is er een Visie van de Voorthuizenaren. Het was een leerzaam proces, En er is een mooie Dorpsvisie uitgekomen. Een in Nederland, unieke richtlijn om nieuwe projecten op te pakken. Er is zelfs al een werkgroep zover, dat de eerste plannen konden worden gepresenteerd.
Leo blikte nog terug op het proces rondom de windmolens en het daaruit ontstaan en de oprichting van ‘Voorthuizen Duurzaam’, waarvan Steef Vels en Jan Overeem medebestuursleden zijn die vanuit Plaatselijk Belang daarin zijn gaan acteren.

Tijdens de ledenvergadering zijn de namen onthuld voor de rondwegen!
Erik Runhaar nam ons mee naar het proces om tot de namen te komen waarna de namen werden onthuld.  Voor de westelijke Rondweg: de Voortse Ring en voor ‘Pootje Noord’ de Heuvelrandweg.

 

Na de onthulling en de nodige foto’s voor de krant, kwam Quintijn Deenekamp aan het woord met de update van de Werkgroep groen, waar hij en Joke van Ommen samen met een heel aantal betrokken bewoners deel van uitmaken. De manier van werken blijkt ook in de samenleving steeds meer te gaan leven. Verschillende inwoners en organisaties van Voorthuizen haken aan. Zo is er een werkgroep, die met het Johannabos meedenkt, en ook de pastorietuin bij de Dorpskerk gaat in hun aanpak samenwerken met de werkgroep groen. De prioriteit van de werkgroep ligt eerst op de groene slinger door Voorthuizen, vanaf Holzenbosch tot aan Blankensgoed, dwars door het centrum. Een plan waarvoor we van alle partijen hun instemming hebben gekregen in de aanloop naar de verkiezingen.
Tot slot van de avond heeft Elvia van den Berg nog meer uitleg gegeven over de Dorpsvisie, hoe is het gegaan, wat waren hobbels die we genomen hebben en wat zijn hobbels die er nog zijn. Het mooie is dus dat zichtbaar Voorthuizen de Dorpsvisie meer en meer omarmt. De gemeente is via B&W en de raad voor deze aanpak. De gemeente zelf komt ook steeds meer in het nieuwe ritme. Het is echt een proces van gewenning. Dat kost tijd.
Aan het einde van de avond hebben we met de bezoekers nog even een hapje en een drankje gedaan. Aangeboden door de gemeente.

bijlage: de presentatie die deze avond gebruikt is:

In de media:

De Barneveldse Krant besteedde 2 artikelen aan de ledenvergadering:

Rondweg Voorthuizen heet Voortse Ring

‘Zet Voorthuizen niet op slot!’