Doe mee met Voorthuizen in het Groen!

Voorthuizen1Onder de noemer ‘Voorthuizen in het Groen’ starten de gemeente Barneveld, Vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een erfbeplantingsproject voor bewoners in het buitengebied van Voorthuizen. Het doel is de erven in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passen. Wilt u uw erf meer landschappelijke kwaliteit geven? Doe dan mee met het project ‘Voorthuizen in het Groen’! U kunt hierbij gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. De informatieavond hierover vindt plaats op dinsdag 19 mei om 20.00 uur in Dorpshuis ‘t Trefpunt, Roelenengweg 25 in Voorthuizen.

Deelname aan ‘Voorthuizen in het Groen’ houdt in dat u een vrijblijvend bezoek krijgt van een adviseur van SLG. Deze vertelt wat er mogelijk is om de natuur en het landschap op uw terrein te versterken. In overleg met u wordt een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het landschapstype waarin u woont. Uw erf kunt u via deze eenmalige actie verfraaien met streekeigen beplanting, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard, kikkerpoel of combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten kan een erf weer aantrekkelijk worden voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Bovendien kunt u gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. We hopen dat veel bewoners meedoen om het buitengebied van Voorthuizen nog aantrekkelijker te maken, voor mens en dier. Ook LTO afdeling Barneveld ondersteunt deze beplantingsactie waarbij de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van Voorthuizen versterkt wordt.

Programma:

19.45 uur Inloop met koffie en thee
20.00 uur Welkomstwoord door Vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen
20.05 uur Opening door wethouder de Kruijf
20.10 uur Presentatie streekeigen erf en beplanting
21.00 uur Pauze
21.15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen en aanmelden voor het project
21.45 uur Afsluiting

We ontmoeten u graag op 19 mei ! Bent u verhinderd maar heeft u wel interesse om mee te doen aan dit project? Dan kunt u zich aanmelden via onze website www.landschapsbeheergelderland.nl.

Het project ‘Voorthuizen in het Groen’ wordt mede gefinancierd vanuit het project Natuur en Landschap van de regio Food Valley.