De bibliotheek moet in Voorthuizen blijven

(brief aan de Gemeenteraad en B&W)

Dit is een basisvoorziening, toegankelijk en bereikbaar voor alle inwoners, ongeacht hun leeftijd.

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college van B&W.

Hiermee reageren wij op de plannen voor de Bibliotheek Voorthuizen, zoals vermeld in het raadsvoorstel van het college van B&W – december 2011.

Het Raadsvoorstel van december 2011:

In dit raadsvoorstel staan 4 scenario’s… lees verder