Contact

 

Secretariaat

J. (Jan) Overeem

Roelenengweg 154

3781 BD VOORTHUIZEN

06-21877585

E-mail:  info@plaatselijkbelang.nl

Nog geen lid?
Wel begaan met uw directe woonomgeving? Meld u aan als lid bij één van onze bestuursleden of contributieophalers! Lidmaatschap kost u slechts € 5,00 per jaar.

Beeindiging lidmaatschap
Dat kan uiteraard, hoewel we dat zeer zouden betreuren. Volgens artikel 6b van de statuten kan dit gebeuren op de volgende wijze:         

“door opzegging door het lid, hetgeen met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken slechts kan geschieden tegen het einde van een boekjaar, behoudens anders luidend besluit van het bestuur.”  

 
Een e-mail naar het secretariaat is dan voldoende.
 

Inschrijven Nieuwsbrief

Wilt u zich Inschrijven voor onze nieuwsbrief? Stuur dan onderstaande gegevens naar ons toe.

Heeft u iets te melden of heeft u plannen die met ons dorp te maken hebben? Laat het ons weten! Wij staan open voor uw mening. Wilt u dit persoonlijk met de bestuursleden bespreken dan kunt u dit melden bij secretaris Jan Overeem. Wij reserveren graag tijd voor u.

 

 
 
Ons bankrekeningnummer is: NL07RABO 0366 3129 60.
Voor de contributiebetaling kunt u bij ons een incassoformulier aanvragen, of zelf een jaarlijkse automatische incasso instellen.
 
 
Ingeschreven bij de KvK Veluwe en Twente nr: 40120848