Dinsdag 5 september – Extra ledenvergadering – Windmolens

Geachte leden,

Op dinsdag 5 september houden we de (eerder aangekondigde) extra ledenvergadering van PB Voorthuizen. Op die avond zal het gaan over de mogelijke plaatsing van windmolens bij Zeumeren. We zullen u uitleggen wat we in de afgelopen periode gedaan hebben en u kunt kennis nemen van het alternatief dat in voorbereiding is.

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg 25 te  Voorthuizen.

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

                                                                                          Agenda:

 1. Opening en achtergrond.
 2. Uitleg over procedure aanvraag 3 windmolens bij Zeumeren.
 3. Ondezoeksresultaten tot nu toe en wat missen we nog?.
 4. Actiecomite: waarom geen windmolens bij Zeumeren?
 5. Introductie Duurzaam Voorthuizen
 6. Discussie met de leden
 7. Conclusie: Moet Plaatselijk Belang Voorthuizen het manifest ondertekenen?
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Het is belangrijk op deze vergadering uw stem te horen!

Belangstellenden en politici zijn van harte welkom!

 

Graag ontmoeten we u allen!

Het bestuur van PB Voorthuizen

 

Bijlage: Verslag Algemene Ledenvergadering 9 mei 2017-Concept_2

Uitnodiging extra Ledenvergadering Plaatselijk Belang – Windmolens

Uitnodiging voor extra Ledenvergadering omtrent windmolens

12 juli om 20.00 uur

Beste leden,
 
Het mogelijk plaatsen van windmolens bij Zeumeren houdt ons Voorthuizenaren erg bezig!
 
Plaatselijk Belang heeft bij de wethouders gepleit om mee te praten in het besluitvormingsproces over de mogelijke plaatsing van de windmolens.
Dat is gelukt, we praten mee.
Ook hebben we op ons verzoek inzage gekregen in het lopende onderzoek naar de mogelijkheden en worden de resultaten met ons gedeeld.
Op 6 juli ontvangen we de eerste resultaten van het onderzoek en deze willen we graag met jullie delen en bespreken.
Daarbij willen we jullie meningen, zorgen, vragen horen om mee te nemen richting gemeente, nu we inderdaad aan tafel zitten!
We geven het Actiecomité Nee tegen Windmolens op deze avond natuurlijk ook ruimte om hun argumenten toe te lichten.
 
Daarom nodigen we jullie graag uit voor een extra Ledenvergadering op 12 juli 

Onderstaande vindt u de agenda voor deze Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering:
 
Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg 25 te  Voorthuizen.
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)
 
                                                                                          Agenda:

 1. Opening en achtergrond.
 2. Uitleg over procedure aanvraag 3 windmolens bij Zeumeren.
 3. Onderzoeksresultaten tot nu toe.
 4. Actiecomite:”Windmolens NEE” over waarom tegen zijn?
 5. Discussie met de leden
 6. Conclusie: Wat willen de leden wat Plaatselijk Belang Voorthuizen moet doen in het verdere proces? (indien nodig volgt een stemming)
 7. Sluiting.

 
Ter voorbereiding op de vergadering hierbij het nieuwe besluitvormingsproces en de toelichting op de onderzoeken.

Vragen? Laat ons weten.
Jullie aanwezigheid op 12 juli wordt zeer gewaardeerd en is belangrijk voor ons dorp.
Groeten,

het bestuur.
 

Windmolens?

Het mogelijk plaatsen van windmolens bij Zeumeren geeft heel wat commotie in ons dorp!

Het bestuur van PBV heeft op 11 mei ingesproken bij de commissie Grondgebied om aandacht te vragen voor inspraak van de Voorthuizenaren op het besluitvormingsproces.

Ook gaven we het idee mee om het onderzoek dat van start gaat om te kijken of het een haalbaar plan is van te voren te bespreken met de belanghebbenden: wat vinden de Voorthuizenaren dat er onderzocht moet worden om te komen tot gedegen besluitvorming?

Hierop is positief gereageerd door de wethouder de Kruijf en gisteren zijn we als bestuur bij een bijeenkomst geweest waarop een nieuw proces en de te onderzoeken onderwerpen zijn besproken. Het resultaat:

 • Het onderzoek zal uitgebreid worden met een aantal zorgen die de verschillende belanghebbenden hebben.
 • Het proces is zodanig aangepast dat er gesprekken zullen zijn t.a.v. het onderzoek en de besluitvorming met de belanghebbenden.

Wij als Plaatselijk Belang wilden aan tafel zitten in dit proces en dat is gelukt. Daar zijn we blij mee! Voor ons is belangrijk dat de stem van Voorthuizenaren meegenomen worden. Voor het nieuwe proces, klik hier

.

Om het onderwerp uitgebreider te bespreken met onze leden zullen we op korte termijn een ALV organiseren. Dit doen we het liefst als de eerste resultaten van de onderzoeken er zijn, dan weten we waar we over praten.

Alle leden worden dan natuurlijk uitgenodigd!