Voetpad Zeumeren komt terug

Recent is besloten om het pad dat was onttrokken aan het openbaar verkeer door de RGV – en waartegen PBV sterk had geageerd – toch weer moet worden aangelegd. We zijn daar dan ook erg tevreden over.

Bijgevoegd de ontwerptekening in PDF: voetpad-zeumeren

Zienswijze Noordelijke Rondweg + Zienswijze Blauwe zone

Bijgevoegde zienswijzen zijn verstuurd naar de gemeente.

130325 zienswijze Noordelijke Rondweg Voorthuizen

130325 zienswijze blauwe zone Voorthuizen

Daarnaast een reactie waarin de visie van PBV naar de gemeente wordt geventileerd over het tekort van het aantal parkeerplaatsen bij de begraafplaats.

130325 parkeerplaatsen begraafplaats

Stand van zaken Harselaartunnel

De gemeenteraad van Barneveld stemde op 18 de- cember jl. in met het plan om een smallere Harselaartunnel aan te leggen. Er komt een snelfietsroute vanuit Voorthuizen aan de Oostzijde en een voetpad aan de westzijde.

In deze nieuwsbrief van de gemeente Barneveld leest u hier meer over: 130124 stand van zaken harselaartunnel fietspad

Herinnering: Buitengewone ALV 27 december

Graag herinneren we u aan de belangrijke datum van 27 december. U heeft dan hopenlijk 2 heerlijke kerstdagen achter de rug en wellicht nog wat vrije dagen in het verschiet. Die week leent zich daar uitermate goed voor, geniet ervan.

Mocht u het even zijn ontschoten, ondanks al het nieuws dat er inmiddels over is verschenen en de inloopavond in ’t Trefpunt: donderdagavond 27 december houdt Plaatselijk Belang Voorthuizen zijn Buitengewone Algemene Leden Vergadering. Met maar een (1) onderwerp: de N303, oftewel de veelbesproken rondweg. Het lijkt er nu toch echt op dat hij er na ruim 40 jaar gaat komen.

Tijdens deze ALV willen we zoveel mogelijk meningen, ideeen en reacties van de leden horen over het ontwerp inpassingsplan. Die gaan we vervolgens verwerken in een zienswijze die we voor 23 januari moeten insturen naar de Provincie.

We hebben bij wijze van hoge uitzondering alle tekeningen van de Provincie ontvangen. Tijdens deze ledenvergadering hangen we deze tekeningen ook weer op. Dus mocht u 13 december niet in de gelegenheid zijn geweest om de plannen te bekijken: dat alleen al is dan een reden om te komen. En dan horen we gelijk graag uw mening!

We hopen u in grote getale te mogen ontmoeten op 27 december, de aanvang is 20.00 uur (zaal open 19.45 uur). Komt allen!

2013 = feestelijk
Daarnaast alvast een tipje van de sluier voor het komende jaar: dan bestaat Plaatselijk Belang Voorthuizen alweer 90 jaar. En dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Met de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie op 11 januari zullen we dat op een ongebruikelijke manier inluiden. Hierover binnenkort meer!

Rest ons nog u bijzonder fijne kerstdagen toe te wensen!

Uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering N303

Na 13 december is er inzage in het Inpassingsplan N303, de Rondweg Voorthuizen. Zoals toegezegd wordt er dan een Buitengewone Algemene Ledenvergadering ingepland om zodoende binnen 6 weken te kunnen reageren. Zie ook: http://www.gelderland.nl/?id=4453
(deze uitnodiging wordt tevens in de krant gepubliceerd op 13 december)

Datum: 27 december 2012
Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt Roelenengweg te Voorthuizen
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. De N303 Voorthuizen ( westelijke rondweg)

4. Schriftelijke stemming

5. Sluiting

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld

Gon van Ommen
Secretaris