Stand van zaken Harselaartunnel

De gemeenteraad van Barneveld stemde op 18 de- cember jl. in met het plan om een smallere Harselaartunnel aan te leggen. Er komt een snelfietsroute vanuit Voorthuizen aan de Oostzijde en een voetpad aan de westzijde.

In deze nieuwsbrief van de gemeente Barneveld leest u hier meer over: 130124 stand van zaken harselaartunnel fietspad

Reactie naar gemeente over verkeerssituatie Blankensgoed

Op 3 mei heeft Plaatselijk Belang een brief gestuurd naar de gemeente waarin we onze zorgen uitten over de verkeerssituatie bij Blankensgoed. Dat is hier 120503 Reactie PBV bestemmingsplan Blankensgoed te lezen.

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan, ontwerp-exploitatieplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan, MER, aanvulling MER/Plan MER Harselaar – Zuid Fase 1a

Op 10 september heeft Plaatselijk Belang Voorthuizen een zienswijze ingediend over Harselaar Zuid aan het college van B&W. Dat is hier 120910 zienswijze bestemmingsplan Harselaar Zuid sept 2012 te lezen.

Inbraakpreventiedag voor ouderen

Na het grote succes van de inbraakpreventieavond begin 2012, wordt er op 20 november een inbraakpreventiemiddag voor ouderen georganiseerd.
Er waren namelijk regelmatig signalen van ouderen binnengekomen dat ze toen niet in de gelegenheid waren om te komen en dat hun voorkeur uitgaat naar een middag (i.p.v. avond).

Voor wie: een inbraakpreventiemiddag voor ouderen (plm 60+) uit het dorp Voorthuizen.
Wanneer: 20 november van 14.00 – 16.00 uur
Waar: ‘Trefpunt