Definitieve versie: Zienswijze ontwerp-inpassingsplan N303

Naar aanleiding van een aantal goede reacties die we mochten ontvangen op de concept Zienswijze ontwerp-inpassingsplan 303 – die vorige week op de site was geplaatst en verspreid onder de leden – is dit 130122 zienswijze ontwerp inpassingsplan Rondweg Voorthuizen N303 (PDF) de finale versie zoals die deze week is ingediend bij Gedeputeerde Staten Gelderland.

Zodra hier een reactie op is ontvangen, zal deze weer via de site en e-mail worden gecommuniceerd.

UPDATE: op 28 januari hebben we een ontvangstbevestiging van de Provincie ontvangen. Er wordt gestreefd om binnen 8 weken te reageren.

Herinnering: Buitengewone ALV 27 december

Graag herinneren we u aan de belangrijke datum van 27 december. U heeft dan hopenlijk 2 heerlijke kerstdagen achter de rug en wellicht nog wat vrije dagen in het verschiet. Die week leent zich daar uitermate goed voor, geniet ervan.

Mocht u het even zijn ontschoten, ondanks al het nieuws dat er inmiddels over is verschenen en de inloopavond in ’t Trefpunt: donderdagavond 27 december houdt Plaatselijk Belang Voorthuizen zijn Buitengewone Algemene Leden Vergadering. Met maar een (1) onderwerp: de N303, oftewel de veelbesproken rondweg. Het lijkt er nu toch echt op dat hij er na ruim 40 jaar gaat komen.

Tijdens deze ALV willen we zoveel mogelijk meningen, ideeen en reacties van de leden horen over het ontwerp inpassingsplan. Die gaan we vervolgens verwerken in een zienswijze die we voor 23 januari moeten insturen naar de Provincie.

We hebben bij wijze van hoge uitzondering alle tekeningen van de Provincie ontvangen. Tijdens deze ledenvergadering hangen we deze tekeningen ook weer op. Dus mocht u 13 december niet in de gelegenheid zijn geweest om de plannen te bekijken: dat alleen al is dan een reden om te komen. En dan horen we gelijk graag uw mening!

We hopen u in grote getale te mogen ontmoeten op 27 december, de aanvang is 20.00 uur (zaal open 19.45 uur). Komt allen!

2013 = feestelijk
Daarnaast alvast een tipje van de sluier voor het komende jaar: dan bestaat Plaatselijk Belang Voorthuizen alweer 90 jaar. En dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Met de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie op 11 januari zullen we dat op een ongebruikelijke manier inluiden. Hierover binnenkort meer!

Rest ons nog u bijzonder fijne kerstdagen toe te wensen!

Uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering N303

Na 13 december is er inzage in het Inpassingsplan N303, de Rondweg Voorthuizen. Zoals toegezegd wordt er dan een Buitengewone Algemene Ledenvergadering ingepland om zodoende binnen 6 weken te kunnen reageren. Zie ook: http://www.gelderland.nl/?id=4453
(deze uitnodiging wordt tevens in de krant gepubliceerd op 13 december)

Datum: 27 december 2012
Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt Roelenengweg te Voorthuizen
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. De N303 Voorthuizen ( westelijke rondweg)

4. Schriftelijke stemming

5. Sluiting

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld

Gon van Ommen
Secretaris

 

13 december: Presentatie Ontwerp-inpassingsplan Rondweg

Op 4 december 2012 nemen Gedeputeerde Staten (GS), het dagelijks bestuur van de provincie, een besluit over het ontwerp-inpassingsplan voor de rondweg N303 Voorthuizen. Op 13 december 2012 organiseert de provincie Gelderland hierover een inloopbijeenkomst. U bent van harte welkom.

Procedure
Na besluitvorming door GS gaat de formele terinzagelegging van start. U kunt dan in een periode van zes weken een zienswijze indienen over het ontwerp-inpassingsplan. Meer informatie over deze procedure volgt nog.

Inloopbijeenkomst 13 december
Tijdens de inloopbijeenkomst op 13 december kunt u het ontwerp-inpassingsplan bekijken en hier vragen over stellen. Noteer deze datum dus in uw agenda!

Datum: donderdag 13 december 2012

Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur (inloop, er is geen plenaire presentatie)

Locatie: ’t Trefpunt, Roelenengweg 25 in Voorthuizen

Meer informatie
Petra van Burk
Telefoon: (026) 359 85 98
www.gelderland.nl/n303-voorthuizen

Reactie naar gemeente over verkeerssituatie Blankensgoed

Op 3 mei heeft Plaatselijk Belang een brief gestuurd naar de gemeente waarin we onze zorgen uitten over de verkeerssituatie bij Blankensgoed. Dat is hier 120503 Reactie PBV bestemmingsplan Blankensgoed te lezen.