Visiedag 25 maart

Beste leden,

A.s. zaterdag (25 maart) vindt de Visiedag plaats! 

Start 10.30 – einde 16.00, locatie Trefpunt!

Daar gaan de Voorthuizenaren – samen met de projectgroep Dorpsvisie Voorthuizen – het toekomstbeeld van Voorthuizen opstellen.

Dit is de kans om zelf te bepalen wat belangrijk is voor ons dorp. Grijp die kans!

Wat gaan we doen op de Visiedag?

 • Een visie maken op basis van de input die tot nu toe is gegeven. Je kunt het zien als een manifest, een kort verhaal waarin Voorthuizenaren beschrijven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. Dit geeft een toekomstbeeld waar we ook toekomstige plannen aan kunnen toetsen. Welke waarden vinden wij als Voorthuizenaren belangrijk?
 • Concrete ideeën die bij de mensen leven voor de toekomst van Voorthuizen vaststellen en besluiten welke we als eerste gaan oppakken als bewoners.

We zijn gewend dat de gemeente plannen maakt en ons als bewoners op deze plannen consulteert. Nu draaien we het om: wij maken als bewoners een visie op de toekomst en gaan vervolgens plannen maken rondom de eerste concrete ideeën die de bewoners willen oppakken. Hierbij zullen Voorthuizenaren het voortouw nemen! De gemeente zal slechts meedenkend, ondersteunend en kaderstellend zijn in deze nieuwe plannen voor ons dorp. Best spannend!

Vast weten wat er al genoemd is voor de toekomst waarop je kunt aanhaken om actie op te ondernemen? Hier een aantal voorbeelden:

 • Speelplekken
 • Het centrum verbeteren
 • Bunckmanplein tot horeca plein maken
 • Meer groen in het dorp
 • Winkelopeningstijden
 • Buitenzwembad (met het liefs een glijbaan!)
 • BioscoopInformatie vanuit de gemeente verbeteren
 • Inspiratieavonden
 • Woningen voor jong en oud
 • Duurzame energie voor Voorthuizen
 • Wijn/bier feest
 • Dorpsfeest
 • Schaatsbaan op het Bunckman plein in de winter
 • Behouden van oude panden
 • Opknappen rotonde Punt
 • Bepaalde straten en fietspaden opknappen & toegankelijk(er) maken
 • Verkeer veiliger maken
 • Activiteiten voor de jeugd 12/18 jaar
 • Bosgids
 • Kinderboerderij
 • Parkeren
 • Fietscrossbaan
 • Hotel
 • Afval depot
 • Tegengaan van leegstand
 • Bepaalde winkels aantrekken
 • Meer sport activiteiten en voorzieningen
 • Bibliotheek behouden

Graag nodigen we jullie hierbij van harte uit! Wij hopen op een grote opkomst van onze leden.

Zodat we laten zien dat Voorthuizenaren graag zeggenschap nemen over hun eigen toekomst!

Tot zaterdag?

Hartelijke groeten,

Plaatselijk Belang Voorthuizen

Enquete Dorpsvisie online

Heb je de afgelopen weken geen Voortloper gesproken of zelf de Dorpsvisie vragen ingevuld?  Ga dan naar de online enquête [gesloten] – dit kost hooguit 30 sec en levert jaren plezier op – en vul alsnog in wat je belangrijk vindt voor Voorthuizen! Ook kun je daar een concreet idee kwijt. We krijgen als Voorthuizenaren de kans om zelf onze dorpstoekomst te bepalen. Dat is een bijzondere kans.

Zaterdag 25 maart gaan we met elkaar starten met het maken van de dorpsvisie.  Doe mee en grijp deze kans om zelf actie te ondernemen op onderwerpen die jij belangrijk vindt!

Wees een Voortloper!

We zijn druk met de voorbereidingen voor de Visiedag op 25 maart. Voor die tijd gaan vele Voorthuizenaren op pad om uw mening over Voorthuizen te onderzoeken. Wilt u ook deelnemen, Voorthuizen(aren) nog beter leren kennen? Wees dan een Voortloper! 

Op 18 januari om 20.00 uur is een voorlichtingsavond.
Lees hier Uitnodiging voortlopersavond 18-1.

Check ook: Dorpsvisie Voorthuizen en meld u aan of vraag meer informatie.

Folder dorpsvisie Voorthuizen

 

Doe en Denk mee met de Dorpsvisie!

Voorthuizen, 12 december 2016

Geacht lid van Plaatselijk Belang,

Plaatselijk Belang Voorthuizen gaat met de inwoners van Voorthuizen een dorpsvisie ontwikkelen. Dit heeft als doel een toekomstbeeld te schetsen van het dorp zoals de bewoners deze voor ogen hebben. Hierbij haken we aan bij de Strategische Visie van de gemeente Barneveld waarin burgerinitiatieven een belangrijke plaats in nemen. De gemeente Barneveld heeft inmiddels ook formeel financiële steun toegezegd aan het ontwikkelen van dit dorpsplan.

Hoe?
Iedereen mag mee doen en -denken. We zullen via meerdere kanalen de Voorthuizenaren bevragen op wat zij belangrijk vinden in de toekomst voor ons dorp. De zogenaamde ‘Voortlopers’ zijn mensen die bij Voorthuizenaren langs gaan om hen te bevragen. Daarnaast organiseren wij een digitale uitvraag en online discussies. We nodigen jullie van harte uit om hieraan deel te nemen. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer we komen tot een gedragen visie op het dorp Voorthuizen van de komende 10 jaar.

Wat kunnen jullie doen?

Wij hechten belang aan jullie inbreng.
Tot ziens in Voorthuizen!

Met vriendelijke groeten,
Gon van Ommen
Secretaris

Dorpsvisie gestart, meedenkers en – doeners gezocht!

Communicatie ‘Voortlopers’ gezocht.

Plaatselijk Belang wil graag met de inwoners van Voorthuizen een dorpsvisie ontwikkelen. Dit naar aanleiding van feedback die PBV jarenlang heeft verzameld vanuit de inwoners en leden over de leefbaarheid van Voorthuizen. Dit past ook goed in de nieuwe strategische visie van Barneveld en heeft als doel een toekomstbeeld te schetsen van het dorp zoals de bewoners deze voor ogen hebben. Besluitvorming rondom de verschillende ontwikkelingen in en rond het dorp kunnen dan aan de visie getoetst worden zodat er een coherente en gedragen ontwikkeling plaats zal vinden. Ook hopen we een aantal concrete zaken op te pakken, voortkomend uit de visie. Op 9 februari (www.plaatselijkbelang.nl/dorpsplan-voor-voorthuizen) heeft Plaatselijk Belang een eerste blik op een mogelijke toekomst gedeeld met de burgemeester en wethouders, hetgeen zeer positief (en creatief!) ontvangen werd. Ook tijdens de ALV van Plaatselijk Belang op 7 april is de intentie om een dorpsvisie te ontwikkelen en een eerste doorkijkje naar mogelijke scenario’s besproken.

Uitgangspunten

 • De Voorthuizenaren maken de visie, zij zijn eigenaar van het toekomstbeeld dat we gaan maken van ons dorp.
 • We willen een participatief proces, bottom up, wie mee wil doen, doet mee, ieder op eigen manier.
 • PBV faciliteert het visieproces, passend bij de visie van een participatie samenleving.
 • Gemeente is mede creator, zodat het eindproduct door zowel bewoners als gemeente gedragen wordt.
 • We werken met twee externe partijen die de rollen van adviseur, facilitator en ondersteuner zullen nemen. De een meer gericht op proces, de ander meer op inhoud.
 • Belanghebbenden zijn inwoners, gemeente, verenigingen, ondernemers, scholen etc.
 • We ontwikkelen een visie met richting gevende uitspraken met afspraken over hoe hier mee om te gaan en aantal acties voor korte termijn.
 • Deze visie willen we een formele status geven, passend bij de nieuwe Strategische visie van gemeente Barneveld.
 • Voor de zomer 2016 voorbereiden, start na de zomer, begin 2017 gereed.

Aanpak

De basis van het proces vormen de Voortlopers: Voorthuizenaren die mensen informeren, input gaan verzamelen van alle bewoners en mensen vraagt hoe ze mee willen doen en wat ze belangrijk vinden in het dorp. Dit gaat in het najaar gebeuren, alle Voortlopers krijgen een interactieve avond als voorbereiding. Alle input komt uiteindelijk samen op DE VISIEDAG VOORTHUIZEN in januari 2017.

Om dit proces goed te begeleiden is er een projectgroep gevormd met een aantal Voorthuizenaren, Plaatselijk Belang Voorthuizen, gemeente Barneveld en onze adviseurs van Samenlevingsproces en Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Wij hebben er zin in!

Denk en doe mee! Hou daarvoor deze pagina in de gaten: http://www.plaatselijkbelang.nl/toekomstplanvoorthuizen/

Laat het PBV weten via de mail, website, telefoon, twitter. WELKOM!
Stuur een -vrijblijvende- email naar info@plaatselijkbelang.nl en we nemen snel contact met je op om te informeren wat de bedoeling is, hoeveel werk het is, etc, etc.
We zien je reactie graag tegemoet!