Nieuwjaarstoespraak 2016

Dames en heren iedereen hartelijk welkom hier bij Johan en Adriëlle Brink in Lounge3,  waar wij vanavond onze nieuwjaarsreceptie houden. Voor een ieder nogmaals de beste wensen voor het nieuwe jaar 2016.

Ik ga een korte toespraak houden.

Het afgelopen jaar lijkt het er op, dat het er in ons land niet veiliger op geworden is. De terreurdreigingen komen steeds dichterbij; aanslagen in Parijs en dreiging in landen om ons heen. En de vluchtelingencrisis; van een ongekende omvang. Wat voor zorgplicht hebben wij om asielzoekers op te vangen, als de overheid een beroep op ons doet. Ja eventueel in ons dorp! Zomaar een vraag die werkelijkheid kan worden.

Als PBV gaan we eerst even terugkijken naar het afgelopen jaar, waar wij samen met -de gemeente Barneveld, stichting Landschapsbeheer Gelderland- een aantal successen boekten. En kijken vooruit naar een aantal zaken die van belang zijn voor ons dorp Voorthuizen en onze speciale aandacht verdienen.

Nu dan eerst de successen.

 1. Voorthuizen Groener; een mooi project. Bewoners uit het Buitengebied konden tegen gereduceerde prijs hun erf beplanten en kregen daarbij zelfs een gratis beplantingsadvies. Ruim 12.000 struiken en 350 bomen werden er geplant; fantastisch.
 2. Het nieuwe klompenpad in het buitengebied van Voorthuizen, dat de naam Griezeveensepad kreeg, met een lengte van 14 km. Voordat het pad officieel geopend werd, werd het al druk bezocht. Het pad loopt natuurlijk langs het meertje Het Grijze Veen, door bospercelen en over weilanden, met een verbinding naar het Appelpad. Een prachtige aanwinst voor Voorthuizen en voor het toerisme.

We kijken dan nu even vooruit naar twee belangrijke onderwerpen voor ons dorp.

 • Wonen
  Net als vorig jaar vraagt PBV hier speciaal aandacht voor. Voor wat betreft woningen, appartementen voor ouderen, 50+ gaat het nu de goede kant op. Wij zijn met een inhaalslag bezig. Een aantal projecten lopen of komen binnenkort in procedure. Helaas zijn er veel meer aanvragers dan appartementen cq woningen voor deze groep. De nieuw te bouwen woonwijk Holzenbosch  heeft een aantal jaren vertraging opgelopen. Maar het lijkt er nu op dat er eind dit jaar een begin met de bouw van de eerste woningen gemaakt kan gaan worden. Dat is zeker noodzakelijk om aan de vraag te kunnen voldoen. Wellicht kan de bouw van een groot aantal van deze woningen wat na voren gehaald worden. De laatste jaren zijn er in ons dorp geen sociale koop of huurwoningen meer gebouwd en ook geen woningen voor starters en mede hierdoor komen jongeren niet meer aan bod en verlaten ons mooie dorp Voorthuizen. Helaas staat de  groei van het dorp al jaren stil. Volgens de Strategische Visie van de gemeente Barneveld dient ons dorp te groeien van ruim  10.000 naar 14 á 15.000 inwoners. Dit is zeker ook van belang voor de algemene voorzieningen en de detailhandel. Ook voor de  (sport)verenigingen is dit belangrijk.
 • Dan het centrum van Voorthuizen
  Wij verwachten dat er eind 2016 gestart zal gaan worden met de aanleg van de Westelijke Omleiding, inclusief de Noordelijke Omleiding het zgn. Pootje Noord. Deze omleiding zal behoorlijk wat consequenties voor ons dorp hebben. Hier zal tijdig op geanticipeerd moeten worden, om de infrastructuur in het dorp, direct na de aanleg van de omleiding, aan te passen. Op het Smidsplein en het Buckmanplein vinden het gehele jaar door allerlei activiteiten plaats voor inwoners en toeristen en steeds dient er met allerlei belangen rekening te worden gehouden. Er ontbreekt visie; die dient er te komen en dan hierbij natuurlijk ook het nodige budget. Ook vinden wij dat hier meer groen dient te komen in plaats van hier groen weg te halen. Hier pleiten wij al jaren voor. Ook de detailhandelsvisie geeft dit aan.

Ik ga afsluiten, want ik zou het kort houden. PBV vindt het van groot belang dat er goede contacten zijn met provincie, gemeente, wijkplatforms, organisaties, stichtingen, verenigingen en onze leden. Wij hopen dat we de  goede contacten in 2016 kunnen continueren. Er  ligt  nog voldoende werk op ons te wachten. Ik noem o.a. nog;  realisering nieuwe Trefpunt, -Hier zit nog geen schot in- behoud bibliotheekvoorziening, aanleg fietssnelweg, herinrichting Centrum, handhaving verkeersveiligheid en nieuwe structuurvisie. Wij zullen ons blijven inzetten voor de belangen van onze inwoners en ons dorp.

Namens het bestuur van PBV wil ik U  allen -nu al- hartelijk bedanken voor uw komst.

Uitnodiging Nieuwjaarsborrel

Het Bestuur van Plaatselijk Belang Voorthuizen wenst u alvast een gezegend en vooral gezellig kerstfeest toe alsmede een voorspoedig en gezond 2016!

Nieuwjaarsreceptie Plaatselijk Belang Voorthuizen
Om 19.30 uur start de receptie. Deze keer weer bij een van onze gewaardeerde horeca-ondernemers; Lounge3.
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen de contacten weer worden aangehaald en versterkt.

Wie: Leden en bestuur van Plaatselijk Belang Voorthuizen, B&W Barneveld, Raadsleden Barneveld, alle verenigingen in Voorthuizen en overige belangstellenden.
Waar: Lounge3, van den Berglaan 3 in Voorthuizen
Wanneer: dinsdag 5 januari 2016 vanaf 19.30 uur
Waarom: Nieuwjaar-wensen en kennismaken/netwerken met overige aanwezigen.

Komt allen, we ontmoeten u graag!

Voortbruisend!

Afgelopen zaterdag, 13 juni, vond in ons dorp het perfect georganiseerde evenement Voortbruisen plaats. Met dit evenement wordt geld opgehaald voor de Voedselbank en de Seniorentocht.

Tineke Moesbergen en Heina van Drie zijn hierachter de drijvende krachten, samen met Roland Hartkamp en Anton Kooijman vanuit de OVV. Overdag werden er meer dan 100 mensen uit zorginstellingen een onvergetelijke dag bezorgd, waarbij de burgemeester ook aanwezig was en ’s avonds was er een benefietdiner. Waar eerst gedacht was aan mogelijk 100 eters, bleken dat door overweldigende belangstelling uiteindelijk 180 te zijn! Horeca ondernemers werkten belangeloos mee en hebben tezamen een huzarenstuk geleverd door vlekkeloos 180 mensen een fantastisch driegangendiner voor te schotelen.CHZLJ9BWwAAK4CS

Daarna was er de mogelijkheid tot een dansje onder leiding van een DJ en een saxofonist voor alle Voorthuizenaren. Plaatselijk Belang heeft het geld dat zij normaliter gebruiken voor een jaarlijks teamuitje gebruikt  wat werd aangevuld met een privebijdrage van alle bestuursleden.

Wat een mooi en goed initiatief, hulde voor de organisatoren! Volgend jaar weer?

Voortbruisen1

Nieuwjaarstoespraak 2015

Voorzitter Gerard Hofs hield deze toespraak tijdens de goed bezochte -en gezellige- nieuwjaarsreceptie bij De Moriaan. De Barneveldse Krant schreef hier ook een korte samenvatting over:

“Dames en heren iedereen hartelijk welkom, hier bij de Moriaan,  waar wij vanavond te gast zijn. En natuurlijk het mag nog, voor een ieder nogmaals de beste wensen voor het nieuwe jaar 2015.

Een jaar is zo weer voorbij. Er is veel gebeurd het afgelopen jaar en er is ondanks de recessie veel tot stand gekomen.

Ik ga het kort houden en ga op 3 belangrijke onderwerpen nog even  in.

 • De realisering van het nieuwe 25 meter zwembad met beweegbare bodem en spraypark, is afgelopen maand officieel geopend. Een fantastische aanwinst voor Voorthuizen.
 • De Rondweg, N303, de Westelijke omleiding. Door de Provinciale Staten is  hier een klap op gegeven. Niet iedereen is hier content mee. Maar er is nu dan, na meer dan 40 jaar, wel duidelijkheid. De bewoners aan de Baron van Nagellstraat, de  Rembrandtstraat en  de Rubensstraat zijn hier blij mee. Op termijn voor hen een behoorlijke afname van verkeersbewegingen,  lawaai en fijnstof. In het verlengde hiervan, het Pootje Noord, de noordelijke omleiding vanaf de Apeldoornsestraat naar de nieuwe Westelijke omleiding. Deze omleidingen zullen gezamenlijk moeten leiden tot een prettig winkelgebied in ons dorp.
 • En het laatste punt Wonen. In ons dorp is er veel vraag naar goedkope huurwoningen. De laatste jaren zijn er geen sociale woningen meer gebouwd en door verkoop van huurwoningen -door de woningstichting- loopt het aantal steeds verder terug. Hierdoor komen jongeren niet meer in aanmerking en verlaten ons mooie dorp Voorthuizen. De nieuwe woonwijk Holzenbosch laat behoorlijk op zich wachten. Gemeente, Woningstichting en bouwer Schoonderbeek; Voorthuizen roept om betaalbare sociale woningen.

Ik ga afsluiten, want ik zou het kort houden. Er  ligt  nog voldoende werk op ons te wachten. Ik noem o.a. realisering nieuw Trefpunt, aanleg Klompenpad, behoud bibliotheek, aanleg fietssnelweg en de  handhaving verkeersveiligheid. Wij zullen ons blijven inzetten voor de belangen van onze inwoners en ons dorp.

Namens het bestuur van PBV mag ik U – nu al – allen hartelijk bedanken voor uw komst.”

Kerstgroet en Nieuwjaarsreceptie

Het Bestuur van Plaatselijk Belang Voorthuizen wenst u alvast een gezegend en gezellig kerstfeest toe alsmede een voorspoedig en gezond 2015!

hulstNieuwjaarsreceptie Plaatselijk Belang Voorthuizen
Om 19.00 uur start de receptie. Deze keer bij een van onze gewaardeerde horeca-ondernemers; Café De Moriaan.
Onder het genot van een hapje en drankje kunnen de contacten weer worden aangehaald en versterkt.

Wie: Leden en bestuur van Plaatselijk Belang Voorthuizen, B&W Barneveld, Raadsleden Barneveld, alle verenigingen in Voorthuizen en overige belangstellenden.
Waar: Café De Moriaan, Hoofdstraat 181-1, 3781 AE Voorthuizen
Wanneer: dinsdag 6  januari 2014 vanaf 19.00 uur
Waarom: Nieuwjaar-wensen en kennismaken/netwerken met overige aanwezigen.

Komt allen, we ontmoeten u graag!

Vacature bestuur
Vanaf april 2015 zal een vacature ontstaan in het bestuur van Plaatselijk Belang Voorthuizen. Mocht u belangstelling hebben om deel uit te maken van ons bestuur dan vernemen we dat graag van u. U kunt hiertoe contact opnemen met één van onze bestuursleden of een e-mail sturen aan info@plaatselijkbelang.nl.