Een fijne buurt begint met Buurtbudget

U kent uw eigen buurt als geen ander. U woont in uw buurt of wijk en beleeft dat iedere dag opnieuw. Welzijn Barneveld ziet graag betrokken bewoners die begaan zijn met hun buurt of wijk. Daarom stimuleren wij het Buurtbudget. Het buurtbudget is een potje waaruit allerlei ideeën van bewoners kunnen worden betaald. Als bewoners van een straat, hofje of buurt een idee of plan hebben dat iets te maken heeft met leefbaarheid, dan kunt u een buurtbudget aanvragen bij Welzijn Barneveld. Leefbaarheid is een ruim begrip, bij de besteding van het buurtbudget gaat het vooral om het verbeteren van de sociale samenhang, de onderlinge sfeer.

€ 20.000, –
In 2015 is er een Buurtbudget van € 20.000, – (gemeente breed) beschikbaar. Dit budget is beschikbaar gesteld door Woningstichting Barneveld en de gemeente Barneveld samen. Buurtbudget is een stimuleringsbijdrage, dit betekent dat wij met dit budget nieuwe initiatieven willen stimuleren. Het is dus niet automatisch zo, dat als u eerder een bijdrage heeft gehad, u ook automatisch weer een bijdrage krijgt.
Leefbaarheid heeft vele gezichten! Daarom komen ook veel activiteiten en initiatieven in aanmerking voor een bijdrage uit ons Buurtbudget.

welzijn barneveld

 

 

Elk goed idee is goud waard!
Denkt u eens aan:

 • Straatfeest
 • Smoelenboek van straatbewoners
 • Mobiele koffietent
 • Kunstwerk
 • Burenhulprooster voor de straat
 • Ontmoetingsplek
 • Wijktentoonstelling
 • Sport- en spelmiddag voor jong en oud

Voor bewoners, door bewoners
Om Buurtbudget te ontvangen moeten de wijk- of buurtbewoners de activiteiten zelf organiseren. De activiteiten moeten ten goede komen aan de buurt. Met Buurtbudget kunnen bewoners activiteiten organiseren die het onderling contact en de sociale samenhang in de wijk verbeten of versterken. Initiatieven moeten ook een breed draagvlak hebben onder bewoners. Zoveel mogelijk bewoners zijn bij het project betrokken en voelen zich er gezamenlijk verantwoordelijk voor.

Buurtbudget 2015: overweldigend aantal aanvragen
Afgelopen jaar werd Welzijn Barneveld overweldigd door het grote aantal aanvragen Buurtbudget. Maar liefst 79 initiatiefnemers wisten ons te vinden en maakten gebruik van een stimuleringsbijdrage uit het budget.

Welzijn Barneveld hoopt dat er in 2016 weer genoeg burgerinitiatieven ontstaan die meewerken aan het versterken van de sociale samenhang in de Barneveldse dorpen en buurten.

Heeft u een origineel idee? Laat het ons weten! We verzoeken aanvragers hun budget tijdig aan te vragen, want op = op. Een aanvraag indienen kan middels het aanvraagformulier dat u kunt vinden op de website van Welzijn Bareveld.  www.welzijnbarneveld.nl

Meer informatie?
Voor meer informatie over het Buurtbudget kunt u contact opnemen met: Marjan Tuhusula–de Groot of Willeke Heijkoop van Welzijn Barneveld (Telefoon: 0342 -745004).

Gevraagd: Uw kijk op Voorthuizen

Vanuit de Strategische Visie die de gemeente Barneveld ontwikkelt, is Plaatselijk Belang gevraagd om mee te denken over het ‘aanzicht’ van Voorthuizen. Wat vinden wij nou mooi en wat vinden wij minder mooi. Daar hebben we zeker een uitgesproken mening over. Maar u waarschijnlijk ook!

Daarom deze oproep: stuur ons foto’s met plekken, gebouwen, bijzondere hoekjes die u mooi en lelijk vindt. Wij zullen hier dan samen met de gemeente langs gaan om een beeld te kunnen schetsen richting de gemeente. Dat houdt dus niet in dat bijvoorbeeld direct een lelijke plek mooi wordt gemaakt. Het heeft als doel om een lijn uit te kunnen zetten hoe we ons dorp visueel voor de toekomst kunnen gaan ontwikkelen. En om te zien of we als bewoners hier hetzelfde of juist verschillend over denken.

Dus: stuur ons svp voor 6 juli uw foto’s. Wilt u er duidelijk bij zetten wat u mooi en lelijk vindt? Bijv. in de naam van de foto. U kunt dit sturen naar: info@plaatselijkbelang.nl

We zien uit naar uw reacties!

Voorthuizen Schoon!

Op donderdag 11 juni organiseren wij samen met de Ondernemers Vereniging Voorthuizen het event ‘Voorthuizen Schoon’.  De bedoeling van deze dag is dat de inwoners van Voorthuizen, samen met de ondernemers, Voorthuizen schoonmaken.

In de flyer (voorthuizen schoon) staat het programma.

De organisatie van deze dag heeft zelf drie specifieke groepen benaderd mee te doen:

 • Basisscholieren: ruim 200 leerlingen van groep 7 en 8 maken onder begeleiding een groot deel van het centrum en omliggende straten schoon. Alle andere basisscholieren maken rondom de school zelf schoon.
 • Alle winkeliers is verzocht om hun winkelpand en stoep schoon te maken. Winkeliers met speciale wensen, bijvoorbeeld een hogedrukreiniger, kunnen dit melden bij de organisatie.
 • Straten worden opgeroepen hun straat gezamenlijk schoon te maken en zo mee te doen aan de wedstrijd ‘Schoonste straat van Voorthuizen’ (flyer). De winnende straat krijgt een barbecuepakket twv 300 euro voor een straatbarbecue.

Iedereen wordt opgeroepen zelf actief met de straat aan de slag te gaan. Ook heeft de organisatie nog vrijwilligers nodig deze dag voor de nodige klusjes. Belangstellenden kunnen zich melden bij de organisatie via voorthuizenschoon@gmail.com.

Meer informatie over deze dag is te vinden op Facebookpagina ‘VoorthuizenSchoon’.

De organisatie van Voorthuizen Schoon

Algemene Leden Vergadering 2015

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 9 april 2015

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg te Voorthuizen
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda
1.    Opening

2.    Vaststellen agenda

3.    Mededelingen

4.    Verslag Algemene Ledenvergadering 2014 (wordt nagestuurd)

5.    Jaarverslag 2014 van de secretaris (wordt nagestuurd)

6.    Financieel verslag 2014 van de penningmeester (wordt nagestuurd)

7.    Contributie inning

8.    Verslag kascontrolecommissie 2014

9.    Benoeming kascontrolecommissie 2015

10. Verkiezing bestuur

11. Presentatie jaarplan 2015/2016

12. Rondvraag

13. Pauze

14. Presentatie door de heer Bertil Rebel (communicatie-adviseur van de Gemeente Barneveld)

15. Sluiting

 • Ten aanzien van punt 10: Aftredend en herkiesbaar zijn de volgende personen: de heer Erwin la Roi en de heer Leo Roeloffs. Aftredend en niet herkiesbaar: de heer Jaap van Beek.
 • Tussentijds aftredend mevrouw Nanny Bergers.

Voor vervulling van de vacante bestuursfuncties draagt het bestuur de volgende leden voor : mevrouw Elvia van den Berg en de heer Quintijn Deenekamp.

Tegenkandidaten kunnen (op schriftelijke voordracht van tenminste tien leden) tot een half uur voor de vergadering bij het secretariaat aangemeld worden (zie statuten art. 8, punt 5) op www.plaatselijkbelang.nl

→ De bijbehorende stukken zoals Financieel verslag, Jaarverslag en Verslag ALV 2014 worden separaat toegestuurd ivm privacy.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Gon van Ommen, secretaris

Nieuwjaarstoespraak 2015

Voorzitter Gerard Hofs hield deze toespraak tijdens de goed bezochte -en gezellige- nieuwjaarsreceptie bij De Moriaan. De Barneveldse Krant schreef hier ook een korte samenvatting over:

“Dames en heren iedereen hartelijk welkom, hier bij de Moriaan,  waar wij vanavond te gast zijn. En natuurlijk het mag nog, voor een ieder nogmaals de beste wensen voor het nieuwe jaar 2015.

Een jaar is zo weer voorbij. Er is veel gebeurd het afgelopen jaar en er is ondanks de recessie veel tot stand gekomen.

Ik ga het kort houden en ga op 3 belangrijke onderwerpen nog even  in.

 • De realisering van het nieuwe 25 meter zwembad met beweegbare bodem en spraypark, is afgelopen maand officieel geopend. Een fantastische aanwinst voor Voorthuizen.
 • De Rondweg, N303, de Westelijke omleiding. Door de Provinciale Staten is  hier een klap op gegeven. Niet iedereen is hier content mee. Maar er is nu dan, na meer dan 40 jaar, wel duidelijkheid. De bewoners aan de Baron van Nagellstraat, de  Rembrandtstraat en  de Rubensstraat zijn hier blij mee. Op termijn voor hen een behoorlijke afname van verkeersbewegingen,  lawaai en fijnstof. In het verlengde hiervan, het Pootje Noord, de noordelijke omleiding vanaf de Apeldoornsestraat naar de nieuwe Westelijke omleiding. Deze omleidingen zullen gezamenlijk moeten leiden tot een prettig winkelgebied in ons dorp.
 • En het laatste punt Wonen. In ons dorp is er veel vraag naar goedkope huurwoningen. De laatste jaren zijn er geen sociale woningen meer gebouwd en door verkoop van huurwoningen -door de woningstichting- loopt het aantal steeds verder terug. Hierdoor komen jongeren niet meer in aanmerking en verlaten ons mooie dorp Voorthuizen. De nieuwe woonwijk Holzenbosch laat behoorlijk op zich wachten. Gemeente, Woningstichting en bouwer Schoonderbeek; Voorthuizen roept om betaalbare sociale woningen.

Ik ga afsluiten, want ik zou het kort houden. Er  ligt  nog voldoende werk op ons te wachten. Ik noem o.a. realisering nieuw Trefpunt, aanleg Klompenpad, behoud bibliotheek, aanleg fietssnelweg en de  handhaving verkeersveiligheid. Wij zullen ons blijven inzetten voor de belangen van onze inwoners en ons dorp.

Namens het bestuur van PBV mag ik U – nu al – allen hartelijk bedanken voor uw komst.”