Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de

Algemene Ledenvergadering

donderdag 12 april 2018

 

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg 25, Voorthuizen.

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 9 mei 2017.
 5. Verslag extra Ledenvergadering 5 september 2017.
 6. Jaarverslag 2017.
 7. Financieel verslag 2017.
 8. Verslag kascontrolecommissie 2017.
 9. Benoeming kascontrolecommissie 2018.
 10. Verkiezing bestuur.
 11. Presentatie jaarplan 2018/2019.
 12. Bekendmaking van straatnamen rondwegen.
 13. Rondvraag
 14. Pauze
 15. Dorpsvisie en de ontwikkelingen op gebied van Groen, Actief en Jeugd en Hart van Voorthuizen.
 16. Sluiting

 

Ten aanzien van agendapunt 10:

Aftredend en herkiesbaar zijn: Mw. Elvia van den Berg, Dhr. Quintijn Deenekamp en Dhr. Leo Roeloffs.

Tegenkandidaten kunnen (op schriftelijke voordracht van tenminste tien leden) tot een half uur voor de vergadering bij het secretariaat aangemeld worden (zie statuten art. 8, punt 5) op www.plaatselijkbelang.nl

 

Wij verwelkomen u graag en stellen uw aanwezigheid zeer op prijs

 

Vriendelijke Groeten,

Het bestuur

 

Bijlagen:

De benodigde documentatie voor deze vergadering

Woon Bewust – Senioren – Wonen in Voorthuizen

De overheid verlangt van senioren dat zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Zolang het met de gezondheid van deze senioren goed gaat, zal het zelfstandig wonen geen of weinig problemen opleveren.

 

Maar wat als het met de gezondheid minder gaat? In de eerste plaats is het hierbij van belang, dat ouderen zich zo vroeg mogelijk voorsorteren, zich bewust worden, van de situatie die kan ontstaat als ze ouder worden. Dat ze zich op tijd de vraag gaan stellen wàt nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Is de huidige woning geschikt te maken? Of is het beter te kiezen om te verhuizen naar een meer geschikte woning? Met het project Woonbewust zet Welzijn Barneveld ouderen aan om hierover bijtijds na te (gaan) denken en indien nodig maatregelen gaan treffen.

Naast de vele tips op de website http://www.woonbewustfoodvalley.nl kunnen inwoners een advies op maat krijgen over hun woonsituatie. Daarvoor kan men een gratis huisbezoek aanvragen van een vrijwillige onafhankelijke Woon Bewust-adviseur van Welzijn Barneveld.

Plaatselijk Belang is een belangenvereniging voor elke Voorthuizenaar. Daarom ondersteunen we dit werk van harte. We hebben daarom in dit bericht én rechts op de ‘start’-pagina een link toegevoegd naar meer informatie over Woon Bewust.

Dorpsvisie gepresenteerd aan de gemeenteraad

In de commissievergadering ‘Bestuur’ van de gemeenteraad heeft het bestuur van Plaatselijk Belang de dorpsvisie gepresenteerd. Het college van Burgemeester en Wethouders was al enthousiast en akkoord met de voorgestelde manier van werken voor (vooral) de nieuwe plannen voor Voorthuizen.

Nu was het de beurt aan de verschillende fracties in de gemeenteraad. Zoals u mogelijk weet, is de gemeenteraad de baas in onze gemeente. Zij bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt in ons dorp. Maar de gemeente heeft, via de plaatselijke belangen, aan de dorpsbewoners gevraagd om te komen met dorpsplannen. Voorthuizen heeft hier een nieuwe manier voor gevonden. Wij hebben een toekomstbeeld gemaakt, anders gezegd, een visie van de bewoners van Voorthuizen: dit vinden wij belangrijk voor ons dorp. Samengevat in het manifest. Verder hebben wij 4 thema’s geselecteerd op onze Visiedag, waarover wij alvast willen nadenken (natuurlijk binnen de kaders en randvoorwaarden die de gemeente daarvoor stelt, zoals geld, inpasbaarheid binnen andere plaatjes). Hiermee willen we de gemeente ondersteunen met onze, Voorthuizense, plannen. Alle fracties waren blij met de dorpsvisie, ondersteunen deze en zijn benieuwd naar de verdere concrete plannen.

We zijn alvast begonnen met de werkgroep Groen. In deze  bedenken Voorthuizenaren hoe ons dorp groener en aantrekkelijker kan worden als ‘Entree van de Veluwe’. Nog belangrijker nu er eindelijk een rondweg zal worden aangelegd, en het centrum autoluw zal worden. Binnenkort laat de werkgroep Groen hun eerste ideeën zien. Nu al meedenken? Meld je aan bij Joke van Ommen via info@plaatselijkbelang.nl.

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Afgelopen dinsdag 9 januari hebben we onze traditionele Nieuwjaarsreceptie gehouden in Eethuisje De Heuveltjes. Een leuke locatie en een enthousiast team. Ze hebben alles uit de kast gehaald om de nieuwjaarsreceptie tot een succes te maken. Nogmaals onze dank daarvoor.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie hebben we weer veel mensen ontmoet en gesproken. We hebben elkaar het beste gewenst. En zo staan we samen aan de start van 2018. Wat gaat het jaar ons brengen? We hebben ideeën waarover het in het komende jaar zal gaan. Onze voorzitter heeft deze in zijn nieuwjaarstoespraak uiteen gezet.
Voor de mensen die niet aanwezig konden zijn, is de nieuwjaarstoespraak  hier te lezen.

Wij wensen u een Gastvrij, Groen, Bereikbaar, Veilig en Levendig nieuw jaar toe in ons mooie dorp.

 

Het Bestuur

Feestdagen – Nieuwjaar

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang Voorthuizen bedankt jullie, leden en inwoners van Voorthuizen, voor jullie betrokkenheid op ons dorp. We wensen jullie fijne feestdagen toe en het allerbeste voor het nieuwe jaar. We hopen iedereen te ontmoeten op onze nieuwjaarsreceptie op 9 januari om 20.00 uur in Eethuisje de Heuveltjes. 

Groeten,

Het bestuur van Plaatselijk Belang Voorthuizen