Wees loyaal, koop lokaal

Wij dragen onze Voorthuizense ondernemers een warm hart toe, daarom delen we graag bijgaand pamflet. Wees Loyaal Koop Lokaal! Koop lokaal help de ondernemers en win!

Dorpsgesprek Energiek Voorthuizen

energiek Voorthuizen

Beste inwoner van of ondernemer in Voorthuizen,

Energie houdt velen in ons dorp al jaren bezig. Wellicht heeft u nagedacht over het isoleren van uw huis, de aanschaf van een warmtepomp of zonnepanelen, of dit allang gedaan. Mogelijk heeft u zich aangemeld bij de energiecoöperatie Voorthuizen Duurzaam of informatie ingewonnen bij het Woonplein Voorthuizen. Hoe dan ook, energiebesparing, -opslag en -opwekking zal ook de komende jaren volop in de belangstelling blijven.

Energiek Voorthuizen
Plaatselijk Belang, Ondernemers Vereniging Voorthuizen, Energiecoöperatie Voorthuizen Duurzaam en Woonplein Voorthuizen/Rabobank Gelderse Vallei vragen, onder de naam Energiek Voorthuizen, samen met de gemeente Barneveld, uw medewerking.

Ideeën gevraagd!
Hoe kunnen en willen we energie besparen en in de nabije toekomst woningen en bedrijven in Voorthuizen van elektriciteit en warmte voorzien? Hoe kunnen we als bewoners en ondernemers zelf, maar vooral ook samen het verschil maken? Bijgevoegde illustraties geven al mogelijkheden om u op ideeën te brengen. Heeft u nog meer suggesties? Laat het weten!

U kunt uw ideeën tot 1 maart 2021 aanleveren via de link onderaan de mail.

Voorstellen
We hopen u in april 2021 aan de hand van de aangeleverde ideeën, een aantal voorstellen te presenteren waar u uw licht over laat schijnen! De meest gekozen voorstellen bieden wij vervolgens ter overweging aan bij de gemeente Barneveld. Te denken valt aan het samen met uw buurtgenoten isoleren van de woning, persoonlijk advies voor vrijstaande woningen of het aanleggen van een systeem om een deel van een dorp of woonwijk te verwarmen. We horen graag hoe u het best geholpen zou zijn met het benutten van kansen om energie te besparen of op te wekken.

Uw deelname bepaalt u zelf
U kunt op drie manieren een bijdrage leveren:
1. Zelf aan de slag gaan met het isoleren van uw woning, andere vormen van energiebesparing en het leggen van zonnepanelen.
2. Ideeën aanleveren waarmee we aan de slag kunnen.
3. Meedenken en deelnemen aan Energiek Voorthuizen
Wilt u ideeën aanleveren of melden wat u nu al zelf doet? Of wilt u actief deelnemen aan Energiek Voorthuizen? Dan nodigen we u van harte uit!

Alvast bedankt voor uw input!

Met vriendelijke groet,

Energiek Voorthuizen
Plaatselijk Belang Voorthuizen

Meedenken en ideeen meegeven

QR code om deel te nemen:

QR code om deel te nemen
Sponsors - PLaatselijk Belang - Rabobank - OVV - Voorthuizen Duurzaam - Woonplein Voorthuzien

Plaatselijk Belang Voorthuizen zoekt nieuwe bestuursleden

Voor een aantal van onze bestuursleden is na een of twee bestuurstermijnen het moment aangebroken dat ze het stokje gaan overdragen.

Daarom zoeken wij enthousiaste nieuwe bestuursleden.

Wat wordt er van je verwacht:

Bestuurslid zijn van Plaatselijk Belang is een vrijwillige rol. Samen met de andere bestuursleden probeer je het beste te zoeken voor je dorp. 

  • Ben jij creatief?
  • Durf jij verder te denken, waar anderen stoppen?
  • Zie jij mogelijkheden voor de toekomst van ons dorp en zou jij deze in het belang van de inwoners (leden) uitwerken?
  • Heb jij hart voor ons dorp?
  • Heb jij hart voor de Voorthuizense samenleving?
  • Zou jij graag invulling willen geven aan ‘Meer Groen’ in het dorp, de ‘vernieuwing van het dorpshart’, ‘activiteiten of speelplekken voor de jeugd’ of ‘meer cultuur’?
  • Ben jij lid van Plaatselijk Belang Voorthuizen of wil je dat worden?

Meld je dan aan voor een functie in het bestuur van Plaatselijk Belang.

  • Ben je ook nog wegwijs in de ICT (van de opbouw van websites tot en met sociale media)?

Dan zouden we ook graag kennismaken met jou!

 

Je vertegenwoordigt:

  • De leden (Voorthuizenaren) in het algemene Voorthuizense belang, bij de Gemeente.
  • De leden in het algemene Voorthuizense belang bij andere maatschappelijke groepen, zoals de Ondernemersvereniging Voorthuizen (OVV), Visit Voorthuizen en dorpsverenigingen.

 

We werken in Voorthuizen in en aan een zogenaamde ‘Participatie-samenleving’. We hebben samen met de Voorthuizenaren, gemeente, OVV en Land en Tuinbouw Organisaties onze Dorpsvisie ontwikkeld, waar de Barneveldse gemeenteraad mee heeft ingestemd.

De taak van het bestuur is om de dorpswaarden van Voorthuizen uit te dragen en de aandachtsgebieden – groen, centrum, jeugd en cultuur – uit te werken en samen met de gemeente in te vullen. Jouw taak is om hierin de wensen van ons dorp Voorthuizen, te behartigen en te vertegenwoordigen. En daar zullen vast en zeker nieuwe onderwerpen aan toegevoegd worden de komende jaren!  

Bestuursleden van Plaatselijk Belang zijn dat voor een periode van drie aaneengesloten jaren. Na deze drie jaren is er nog twee keer een verlenging mogelijk van  drie jaren, mits de leden daarmee instemmen.

 

Ben je geinteresseerd, laat het ons weten via info@plaatselijkbelang.nl. Dan nemen wij contact met je op. En wie weet wordt jij in een volgende ledenvergadering voorgesteld als nieuw lid voor het bestuur.

Burgemeester Asje van Dijk neemt afscheid – laat een groet achter voor hem

Burgemeester Asje van Dijk neemt afscheid. Negen jaar lang was hij onze burgervader. En daarbij woonde hij ook nog eens in het juiste dorp 🙂 . Hij heeft veel voor Voorthuizen betekend. Hij was er als je hem nodig had. Betrokken en begaan. Zijn afscheid kan helaas niet in een heel groots opgezet evenement plaatsvinden. Maar je/u kunt wel gebruik maken van onderstaande mogelijkheid om hem te groeten met een persoonlijk woord of groet: barneveld.nl/asjebedankt.

Meedenken over dorpscentrum Voorthuizen

Heb jij ook een mening, een ergernis, een idee voor het centrum van ons dorp. Wil jij bijvoorbeeld meer bankjes? Heb jij een speciale winkel in gedachte, die nog ontbreekt. 25 januari kun je meedenken over de invulling van ons dorpscentrum. Laat je stem horen en meld je aan op BUURbook via voorthuizencentrum.buurbook.nl. Je kun nu al ideeën en tips delen in het BUURbook. Dus wacht niet te lang met inschrijven. 25 januari is de online bijeenkomst, waarin al veel ideeën gedeeld worden.

meedenken dorpscentrum(Klik op artikel voor vergroting)