De Rondweg is open

Maandag 25 november is de Heuvelrandweg open gegaan voor alle verkeer. Daarmee is de volledige rondweg geopend. Verkeer kan nu van oost naar west (en vice versa) en van noord naar zuid (en vice versa) om Voorthuizen heen. Hiermee hebben we naar verwachting meer rust in het centrum. Het is zelfs mogelijk om bijvoorbeeld voor evenementen het centrum (de Hoofdstraat) af te sluiten voor doorgaand verkeer. 

Vrijdag 22 november is de rondweg in zijn geheel officieel geopend. De komende maanden zal duidelijk moeten  hoe het verkeer gebruik gaat maken van deze weg om Voorthuizen heen. Als de rondweg open is, kunnen eindelijk ook de groenplannen van o.a. Plaatselijk Belang worden uitgevoerd, te beginnen met de Groene Slinger, waar begin 2020 de eerste schop de grond voor in zal gaan. 

De rond de opening van de rondweg kwam een aantal PB bestuursleden aan het woord in de Barneveldse Krant:

23 november: Barneveldse krant – Rondweg Voorthuizen officieel open

22 november: Barneveldse krant – Voorthuizen de grote winnaar bij aanleg rondweg

11 november: Barneveldse krant – Doorgaande wegen Voorthuizen eindelijk rustig

 

De nieuwe naam voor Blankensgoed-Noord

In de wijk Blankensgoed in Voorthuizen worden vrijstaande woningen gebouwd en twee-onder-een kapwoningen. Deze komen te staan op kavels aan de noordkant van de Hoevelakense Beek. Hiermee wordt de wijk Blankensgoed afgerond. In dat verband willen we de oude naam van Blankensgoed-Noord vervangen voor een passende andere naam. Aannemer Van de Kolk, de gemeente Barneveld en Plaatselijk Belang Voorthuizen werken hierin samen. De namen konden tot 1 november worden ingestuurd. De winnende naam en de winnaar van de dinerbon wordt binnenkort bekendgemaakt.

 

Nieuwe wijk

Van de Kolk ontwikkeling BV start in 2020 met de oplevering van de woonwijk Blankensgoed-Noord. Het project ligt ten noorden van de Hoevelakense Beek en wordt aan de noordkant begrensd door de nieuwe Heuvelrandweg. Tussen deze weg en de wijk komt een aarden geluidswal met beplanting. De nieuwe wijk wordt bereikbaar vanaf Blankensgoed via een nieuw te bouwen brug over de Hoevelakense Beek, ter hoogte van de kruising Hondsdraf/Vlasbekje.  Het gebied wordt vanaf januari t/m april 2020 bouwrijp gemaakt. De feitelijke bouw zal komend voorjaar van start gaan.

Bijeenkomst ondermijning – buitengebied

 

uitnodiging

Bent u weleens langs een pand gereden, waarvan u wel een vermoeden had dat…?

Loopt u weleens ergens langs en ruikt u iets vreemds…?

Hebt u weleens afgevraagd, wat doen die mensen daar eigenlijk…?

Misschien is het dan goed om op 8 oktober naar de bijeenkomst te komen in de Belleman te Zwartebroek

 

klik op de foto voor de details van de bijeenkomst

Ondermijningscontainer op 28 september in Voorthuizen

De laatste tijd is er nogal wat te doen in Voorthuizen en Barneveld over drugstransport, – opslag, drugsafval. Laten we met zijn allen alert zijn en blijven. Want dit kan wel eens het topje zijn van een enorme ijsberg. De vraag is natuurlijk: Hoe kan ik zien dat er iets niet in de haak is? Hoe weet ik nou wanneer ik moet bellen. stelregel is: bel als je iets ziet wat er eerder niet was. Bel als je bijvoorbeeld een busje af en aan ziet rijden naar een schuur, waar in jouw ogen alleen landbouwvoertuigen in zouden staan. Bel als er een bedrijf is, waar nooit wat te doen is, maar dat blijkbaar toch gewoon bestaat en kan blijven bestaan. Maar heb je toch vragen, wil je meer weten over ondermijning? Houd dan 28 september vrij.

Op zaterdag 28 september tussen 10.00 – 15.00 uur staat er op het Smidsplein in Voorthuizen de zogenaamde ondermijningscontainer van de gemeente.

In deze container kunnen bewoners informatie inwinnen over XTC lab ’s en hennepkwekerijen.

Daarnaast is er de mogelijkheid om in gesprek te zijn met de wijkagent, boa en de adviseur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente.

Bruggen in Voorthuizen heten Viaduct Overhorst en Schaapsdrift

Foto overhandiging namen bruggen

Op de foto van links naar rechts: Leo Roeloffs (Plaatselijk Belang Voorthuizen), wethouder Hans van Daalen, Erik Runhaar (Plaatselijk Belang Voorthuizen), Quintijn Deenekamp (Strukton Civiel Noord & Oost) en Jaap Wisse (amateurarcheoloog).

De twee bruggen over De Voortse Ring (de westelijke rondweg om het dorp Voorthuizen) en de Heuvelrandweg (de noordelijk rondweg bij Blankensgoed) hebben een naam gekregen. De eerste luistert naar de naam ‘Viaduct Overhorst’; de tweede gaat als ‘Schaapsdrift’ door het leven.
Gisteren maakten Leo Roeloffs en Erik Runhaar van Plaatselijk Belang Voorthuizen samen met wethouder Hans van Daalen de twee namen bekend en boden de namen aan omgevingsmanager Quintijn Deenekamp van aannemer Strukton Civiel Noord & Oost aan. De namen worden verwerkt in de uitvoering van de bruggen.

Meedenken
Plaatselijk Belang Voorthuizen en de gemeente Barneveld riepen inwoners van Voorthuizen op mee te denken over een naam voor de beide bruggen over de rondweg om Voorthuizen. Voor beide bruggen kwamen tientallen namen binnen. Het was logisch om het viaduct bij de Overhorsterweg naar de weg te vernoemen; vandaar dat is gekozen voor de naam ‘Viaduct Overhorst’. Deze naam was (in meerdere varianten) door meerdere mensen als de meest geschikte naam voor de brug ingediend. Leo Brand bedacht precies deze naam.

De naam voor de ándere brug – voor fietsers en wandelaars die van Blankensgoed naar het Wilbrinkbos willen – is bedacht door John van Beek en amateurarcheoloog Jaap Wisse, die gisteren ook bij de onthulling van de naam aanwezig was. Schaapsdrift verwijst naar de periode waarin de schapen op vrijwel dezelfde plek als waar de brug komt in een trechter werden gedreven om van de uitgestrekte heidevelden terug naar de stal te lopen. “Het is leuk om met zo’n historisch gegeven iets te doen”, vertelde Jaap, die na de onthulling van de naam zijn keuze aan de hand van een oude kaart van Voorthuizen toelichtte.

Op maandagochtend 22 juli 2019 start om 8.00 uur het inhijsen van de Schaapsdrift. Deze brug meet 35 meter en wordt met grote kranen op zijn plek gehesen.

 

Bijlage:

Ook de Barneveldse Krant besteed aandacht aan deze namen.