Nieuwsupdates via e-mail

Het afgelopen jaar heeft het bestuur een grote inhaalslag gemaakt bij de ledenwerving en -administratie. We zijn op een aantal avonden de wijk ingetrokken om nieuwe leden te werven, maar ook tijdens het innen van de contributie om een e-mail adres te vragen.

Inmiddels hebben we een respectabele 1923 leden (waar we toch best een beetje trots op zijn) waarvan 844 met een e-mail adres.  Daarmee kunnen we een eerste aanzet geven om meer digitaal te gaan communiceren. Dat bespaart kosten, is sneller en ook nog eens eenvoudiger te realiseren.

Vanaf dit moment krijgen de leden als eerste stap in dit proces een automatische e-mail wanneer er een nieuw bericht op de site van Plaatselijk Belang is geplaatst.

We hopen dat u dit waardeert. En: vrees niet, we gaan uw e-mails niet verkopen, misbruiken of anderszins gebruiken op een andere manier dan die vanuit onze rol als vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen.

Mocht u een ander e-mail adres krijgen of de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen: onderaan de e-mail kunt u dit zelf aanpassen. Op- en/of aanmerkingen op de nieuwsbrief – in welke vorm dan ook- worden altijd gewaardeerd!

BuitenBeter: klachten aan gemeente doorgeven middels een app

Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en simpel weten met BuitenBeter.

Deze app helpt je om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij je gemeente.
Voorheen was het behoorlijk ingewikkeld om iets door te geven, maar daar is nu verandering in gekomen middels. BuitenBeter. Waar eerst alleen de echte volharder het meldpunt van de gemeente wist te vinden, ben jij nu aan zet. Binnen vier stappen en tellen heb je locatie, probleem en foto gemeld. Hoef jij je er geen zorgen meer over te maken. Als het nodig is vraagt de gemeente je extra duidelijkheid en natuurlijk, indien mogelijk wordt het opgelost.

Zo kan het dus ook: snel, makkelijk en meteen melden op de plek en het moment dat jij iets ziet wat niet deugt of beter kan.

Het bestuur heeft natuurlijk gelijk proef op de som genomen: er lagen een aantal straatstenen op het voetpad aan de Hoofdstraat verzonken. Niet rampzalig, maar wel lastig: je kan er maar net in verzwikken met je voet.
De Buitenbeter app opgestart. Als eerste moet je een foto nemen. Door slim gebruik te maken van de ingebouwde GPS van je smartphone, wordt de locatie en adres direct herkend en weet de app ook gelijk waar de gegevens naartoe gestuurd kunnen worden. In de app kun je ook gelijk alle adresgegevens van de gemeente opzoeken waar je je op dat moment in bevindt. Daarna nog een korte toelichting geven van het probleem, je eigen gegevens toevoegen en de melding wordt automatisch naar het juiste adres gestuurd.

Op 25 juli de melding gedaan en wat bleek: op 27 juli was het probleem al hersteld! Compliment voor de gemeente!

Download nu gratis op je smartphone! (iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry of Windows Mobile)

Nieuwe verdeling gebied politieagenten

In verband met de komst van een nieuwe politieagent in Voorthuizen, Femke van Lith, is er een gebiedsverdeling gemaakt tussen de twee agenten Henk Vonder en Femke van Lith.

Dit is te zien in deze overzichtskaart.

Plaatsing Overpeinzingsbank

Op 5 april werd een Overpeinzingsbank aangeboden en onthuld aan Voorthuizen. Het hardhouten exemplaar heeft een fantastische plek gekregen onder de Hemelboom, geschonken door PBV aan Voorthuizen.

De bank is gerealiseerd dankzij het bestuur van de Stichting Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten, dat vorig jaar meedeed aan ‘Zomer in Gelderland’, een tv-programma van de provinciale omroep.

Voorzitter Cor Wiesnekker en zijn team van medewerkers kregen de opdracht om het centrum van Voorthuizen in één dag om te toveren tot onderwaterstad Atlantis. De beloning voor al het werk was een bedrag van duizend euro. ,,Een mooie start, maar te weinig om de bank te kunnen betalen’’, vertelt Wiesnekker. ,,Vandaar dat we het Rabofonds hebben gevraagd om het bedrag te verdubbelen.

Johan Steenkamer is vervolgens aan de slag gegaan om de overpeinzingsbank te maken. Hij en Roland Hartkamp hebben de bank in alle vroegte eigenhandig geplaatst. Het resultaat mag er zijn! In Voorthuizen is het weer een stuk prettiger toeven.

Uitnodiging ALV 12 april 2012

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg te Voorthuizen
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 2011, (via post verstuurd)
5. Jaarverslag 2011 van de secretaris, bijgevoegd
6. Financieel verslag 2011 van de penningmeester, (via post verstuurd)
7. Verslag kascontrolecommissie 2011
8. Benoeming kascontrolecommissie 2012
9. Voorstel contributieverhoging
10. Verkiezing bestuur
11. Presentatie jaarplan 2012/2013
12. Rondvraag
13. Pauze
14. Informatie over de nieuwe woonwijk Holzenbosch
15. Sluiting

Ten aanzien van punt 10:

  • Aftredend en herkiesbaar is de heer E.F. la Roi.
  • Aftredend en niet herkiesbaar is de heer M.A. Schuit.
  • Voor vervulling van de reeds bestaande vacante bestuursfunctie draagt het bestuur de volgende leden voor: De heer L. Roeloffs en J. van Beek.
  • Tegenkandidaten kunnen (op schriftelijke voordracht van tenminste tien leden) tot een half uur voor de vergadering bij het secretariaat aangemeld worden (zie statuten art. 8, punt 5) op http://www.plaatselijkbelang.nl/wp-content/uploads/2009/06/STATUTEN_PBV.pdf

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

M.A. Schuit
Secretaris