Kennismaking met de nieuwe burgemeester

Op maandagavond 19 december zijn de inwoners van Voorthuizen in de gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe burgemeester Asje van Dijk. Dit vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur, in de bovenzaal van Grand Cafe Restaurant De Bunckman, Bunckmanplein 1, Voorthuizen.

Lees hier de Brief gemeente kennismaking met nieuwe burgemeester van de Gemeente Barneveld over de kennismaking tussen de burgemeester en de bewoners in alle kernen.

Contact

Contact

 

Secretariaat

J. (Jan) Overeem

Roelenengweg 154

3781 BD VOORTHUIZEN

06-21877585

E-mail:  info@plaatselijkbelang.nl

Nog geen lid?
Wel begaan met uw directe woonomgeving? Meld u aan als lid bij één van onze bestuursleden of contributieophalers! Lidmaatschap kost u slechts € 3,50 per jaar.

Beeindiging lidmaatschap
Dat kan uiteraard, hoewel we dat zeer zouden betreuren. Volgens artikel 6b van de statuten kan dit gebeuren op de volgende wijze:      “door opzegging door het lid, hetgeen met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken slechts kan geschieden tegen het einde van een boekjaar, behoudens anders luidend besluit van het bestuur.”
 
Een e-mail naar het secretariaat is dan voldoende.
 
 
 
Ingeschreven bij de KvK Veluwe en Twente nr: 40120848

Heeft u iets te melden of heeft u plannen die met ons dorp te maken hebben? Laat het ons weten! Wij staan open voor uw mening. Wilt u dit persoonlijk met de bestuursleden bespreken dan kunt u dit melden bij secretaris Jan Overeem. Wij reserveren graag tijd voor u.

Bestuur

Bestuur

Het bestuur van Plaatselijk Belang Voorthuizen bestaat uit de volgende bestuursleden:

René Hogeweg

Voorzitter a.i.

Jan Overeem

Secretaris

Quintijn Deenekamp

Penningmeester / Ledenadministratie - Dorpsvisie: Groen

Elvia van den Berg

Algemeen Bestuurslid - Dorpsvisie: Algemeen en Jeugd en Actief

Steef Vels

Algemeen Bestuurslid - Specialisme: Buitengebied

Joke van de Veen

Algemeen Bestuurslid - Dorpsvisie: Groen

Erik Runhaar

Algemeen Bestuurslid - Specialisme: Internet en Social Media

PBV

Doel van PBV

Wat is het doel van Plaatselijk Belang Voorthuizen?

  • De belangen van de bewoners van Voorthuizen behartigen bij o.a. de gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat;
  • Het onderhouden van contacten tussen de plaatselijke overheid en de bewoners;
  • Het ondersteunen van activiteiten voor Voorthuizen door Voorthuizen.

Hoe realiseren we dat?

  • Wij zijn de gesprekspartner van B&W bij alle onderwerpen die Voorthuizen betreffen;
  • De mening van de meerderheid van onze leden bij B&W naar voren brengen;
  • Reageren op ontwikkelingen bij de verantwoordelijke overheidsinstanties over alle onderwerpen die Voorthuizen aangaan;
  • Coördineren van activiteiten van wijkcomités/wijkplatforms;
  • Ondersteunen bij het opzetten van activiteiten;
  • Zelf opzetten van activiteiten.

Dat doen we op vrijwillige basis met een klein en enthousiast bestuur.

Zie ook de Statuten van de vereniging.