Nieuwe verdeling gebied politieagenten

In verband met de komst van een nieuwe politieagent in Voorthuizen, Femke van Lith, is er een gebiedsverdeling gemaakt tussen de twee agenten Henk Vonder en Femke van Lith.

Dit is te zien in deze overzichtskaart.

Plaatsing Overpeinzingsbank

Op 5 april werd een Overpeinzingsbank aangeboden en onthuld aan Voorthuizen. Het hardhouten exemplaar heeft een fantastische plek gekregen onder de Hemelboom, geschonken door PBV aan Voorthuizen.

De bank is gerealiseerd dankzij het bestuur van de Stichting Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten, dat vorig jaar meedeed aan ‘Zomer in Gelderland’, een tv-programma van de provinciale omroep.

Voorzitter Cor Wiesnekker en zijn team van medewerkers kregen de opdracht om het centrum van Voorthuizen in één dag om te toveren tot onderwaterstad Atlantis. De beloning voor al het werk was een bedrag van duizend euro. ,,Een mooie start, maar te weinig om de bank te kunnen betalen’’, vertelt Wiesnekker. ,,Vandaar dat we het Rabofonds hebben gevraagd om het bedrag te verdubbelen.

Johan Steenkamer is vervolgens aan de slag gegaan om de overpeinzingsbank te maken. Hij en Roland Hartkamp hebben de bank in alle vroegte eigenhandig geplaatst. Het resultaat mag er zijn! In Voorthuizen is het weer een stuk prettiger toeven.

Uitnodiging ALV 12 april 2012

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg te Voorthuizen
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 2011, (via post verstuurd)
5. Jaarverslag 2011 van de secretaris, bijgevoegd
6. Financieel verslag 2011 van de penningmeester, (via post verstuurd)
7. Verslag kascontrolecommissie 2011
8. Benoeming kascontrolecommissie 2012
9. Voorstel contributieverhoging
10. Verkiezing bestuur
11. Presentatie jaarplan 2012/2013
12. Rondvraag
13. Pauze
14. Informatie over de nieuwe woonwijk Holzenbosch
15. Sluiting

Ten aanzien van punt 10:

  • Aftredend en herkiesbaar is de heer E.F. la Roi.
  • Aftredend en niet herkiesbaar is de heer M.A. Schuit.
  • Voor vervulling van de reeds bestaande vacante bestuursfunctie draagt het bestuur de volgende leden voor: De heer L. Roeloffs en J. van Beek.
  • Tegenkandidaten kunnen (op schriftelijke voordracht van tenminste tien leden) tot een half uur voor de vergadering bij het secretariaat aangemeld worden (zie statuten art. 8, punt 5) op http://www.plaatselijkbelang.nl/wp-content/uploads/2009/06/STATUTEN_PBV.pdf

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

M.A. Schuit
Secretaris

Uitnodiging voor de nieuwjaarsborrel

Plaatselijk Belang Voorthuizen organiseert op donderdag 5 januari 2012, in ’t Trefpunt te Voorthuizen, een bijeenkomst met nieuwjaarsborrel.

Aanvang 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur.

Het lijkt ons plezierig en uitermate gezellig om samen nog eens terug te kijken op het jaar 2011 en natuurlijk vooruit te kijken naar wat 2012 ons mogelijk gaat brengen. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.

U bent van harte uitgenodigd door het bestuur.

Vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen

Kennismaking met de nieuwe burgemeester

Op maandagavond 19 december zijn de inwoners van Voorthuizen in de gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe burgemeester Asje van Dijk. Dit vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur, in de bovenzaal van Grand Cafe Restaurant De Bunckman, Bunckmanplein 1, Voorthuizen.

Lees hier de Brief gemeente kennismaking met nieuwe burgemeester van de Gemeente Barneveld over de kennismaking tussen de burgemeester en de bewoners in alle kernen.