Bestuur

Bestuur

Leo Roeloffs, Voorzitter

Jan Overeem, Secretaris

Quintijn Deenekamp, Penningmeester / Ledenadministratie

Dorpsvisiegroep: Groen

Elvia van den Berg, Algemeen Bestuurslid

Steef Vels, Algemeen Bestuurslid

Joke van de Veen, Algemeen Bestuurslid
Dorpsvisiegroep: Groen

Erik Runhaar,  Algemeen Bestuurslid, Internet en social media

PBV

Doel van PBV

Wat is het doel van Plaatselijk Belang Voorthuizen?

  • De belangen van de bewoners van Voorthuizen behartigen bij o.a. de gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat;
  • Het onderhouden van contacten tussen de plaatselijke overheid en de bewoners;
  • Het ondersteunen van activiteiten voor Voorthuizen door Voorthuizen.

Hoe realiseren we dat?

  • Wij zijn de gesprekspartner van B&W bij alle onderwerpen die Voorthuizen betreffen;
  • De mening van de meerderheid van onze leden bij B&W naar voren brengen;
  • Reageren op ontwikkelingen bij de verantwoordelijke overheidsinstanties over alle onderwerpen die Voorthuizen aangaan;
  • Coördineren van activiteiten van wijkcomités/wijkplatforms;
  • Ondersteunen bij het opzetten van activiteiten;
  • Zelf opzetten van activiteiten.

Dat doen we op vrijwillige basis met een klein en enthousiast bestuur.

Zie ook de Statuten van de vereniging.