Artikelen door Erik Runhaar

Glasvezel komt in buitengebied Voorthuizen

De afgelopen maanden is er flink aan de weg getimmerd. Alleen met meer dan 50% aanmeldingen voor een abonnement, kan er glasvezel komen in het buitengebied van onder andere Voorthuizen. En dat is gelukt! 53,1% van de adressen van het buitengebied waartoe Voorthuizen ook behoort heeft zich ingeschreven voor glasvezel.   Dat betekent, dat er […]

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering donderdag 12 april 2018   Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg 25, Voorthuizen. Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur) Agenda   Opening Vaststellen agenda. Mededelingen Verslag Algemene Ledenvergadering 9 mei 2017. Verslag extra Ledenvergadering 5 september 2017. Jaarverslag 2017. Financieel verslag 2017. Verslag kascontrolecommissie 2017. Benoeming kascontrolecommissie 2018. Verkiezing bestuur. […]

Politiek omarmt de groenplannen van en voor Voorthuizen

Tijdens het verkiezingsdebat hebben alle lijsttrekkers van de politieke partijen in Barneveld unaniem ingestemd met de voorgestelde groenplannen in Voorthuizen Na de vaststelling van de dorpsvisie en de presentatie en acceptatie hiervan aan de gemeenteraad, zijn we in oktober 2017 begonnen met het eerste, en door de Voorthuizenaren aangemerkt als belangrijkste, thema: Groen. Het leeft […]

Keuze-hulp-avond – Glasvezel in buitengebied

We kregen van bewoners uit het buitengebied van Voorthuizen een verzoek om wat reclame te maken voor een bijeenkomst voor mensen uit het buitengebied, die de keuze nog voor glasvezel (nog) niet hebben gemaakt. Natuurlijk willen wij dat zoveel mogelijk mensen die vragen hebben over dit project, de mogelijkheid bieden om deze beantwoord te krijgen. […]