Artikelen door Erik Runhaar

Fietspad conflict opgelost

Plaatselijk Belang is uitermate verheugd dat het conflict over de verkeersafhandeling rondom het Colombiz Park op een prima wijze is opgelost met de gemeente. Een gang naar de Raad van State is daarmee voorkomen. Zie ook bijgevoegd artikel uit de Barneveldse Krant.

Update Rondweg Voorthuizen

Op donderdag 29 maart 2012 organiseerde de provincie Gelderland een inloopbijeenkomst over de omleiding N303 Voorthuizen. Tijdens de bijeenkomst is onder andere het voorontwerp-inpassingsplan (VOIP) gepresenteerd. Tot en met 9 april 2012 kon er worden gereageerd op de plannen. De reactiemogelijkheid maakt geen onderdeel uit van de formele procedure. Beantwoording reacties VOIP De provincie heeft […]

Afscheid Martin Schuit

Op een drukbezochte ALV heeft Martin Schuit na 9 jaar (3 termijnen) zijn functie als secretaris neergelegd. Hoewel spijtig en onvervangbaar, is er toch een feestelijk tintje aan zijn laatste ALV gegeven door een toespraak van de voorzitter Gerard Hofs en de uitreiking van de Erepenning en speldje van de gemeente Barneveld. Dit gebeurde door de loco-burgemeester […]

Bezwaarschrift Columbiz Park Raad van State

Op 11 april heeft PBV een Bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State in Den Haag. Zie bijgevoegde brief. Tevens de ingediende zienswijze die in november 2011 is ingedient + toelichting. – 121104 Bezwaarschrift Columbizpark Raad van State – 111117 Zienswijze ontwerp uitwerkingsplan Columbizpark – 120411 Columbiz Park Tekening fietspad en ingang Baron van Nagellstraat – […]