Artikelen door Erik Runhaar

Feestelijke start 90 jaar PBV: Nieuwjaarsreceptie

Op vrijdag 11 januari beginnen we het nieuwe jaar op een bijzondere wijze! Want 90 jaar is toch een respectabele ‘leeftijd’ dat gevierd moet worden. De gebruikelijke nieuwjaarsreceptie gaat ditmaal plaatsvinden in combinatie met de Lampionnenoptocht van de Ondernemersvereniging en wordt feestelijk afgesloten in samenwerking met Crescendo. De start is vanaf het Muziekhart van Voorthuizen. Gratis lampionnen zijn vanaf […]

Herinnering: Buitengewone ALV 27 december

Graag herinneren we u aan de belangrijke datum van 27 december. U heeft dan hopenlijk 2 heerlijke kerstdagen achter de rug en wellicht nog wat vrije dagen in het verschiet. Die week leent zich daar uitermate goed voor, geniet ervan. Mocht u het even zijn ontschoten, ondanks al het nieuws dat er inmiddels over is verschenen en […]

Uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering N303

Na 13 december is er inzage in het Inpassingsplan N303, de Rondweg Voorthuizen. Zoals toegezegd wordt er dan een Buitengewone Algemene Ledenvergadering ingepland om zodoende binnen 6 weken te kunnen reageren. Zie ook: http://www.gelderland.nl/?id=4453 (deze uitnodiging wordt tevens in de krant gepubliceerd op 13 december) Datum: 27 december 2012 Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt Roelenengweg te […]

Inspreeknotitie Bibliotheek Voorthuizen

Met bijgevoegde inspreeknotitie hebben wij aandacht gevraagd voor een toevoeging bij het nog af te sluiten convenant met de bibliotheek tijdens de Vergadering Commissie Bestuur Barneveld op 6 december 2012. Klik hier: 121206 Inspreeknotitie Bibliotheek commissie Bestuur (pdf)

13 december: Presentatie Ontwerp-inpassingsplan Rondweg

Op 4 december 2012 nemen Gedeputeerde Staten (GS), het dagelijks bestuur van de provincie, een besluit over het ontwerp-inpassingsplan voor de rondweg N303 Voorthuizen. Op 13 december 2012 organiseert de provincie Gelderland hierover een inloopbijeenkomst. U bent van harte welkom. Procedure Na besluitvorming door GS gaat de formele terinzagelegging van start. U kunt dan in […]