Artikelen door Erik Runhaar

Verslag ledenvergadering 18 april 2023

Verslag Algemene Ledenvergadering PBV gehouden op 18 april 2023 in de Eng in Voorthuizen Aanwezig: 25 personen incl. bestuursleden. Opening René opent de vergadering en heet een ieder welkom. (Op een andere plaats op deze website is deze integraal te lezen) Vaststellen agenda Deze wordt ongewijzigd vastgesteld Mededelingen De secretaris meldt dat Sjoerd van Amerongen […]

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

  Dinsdag 18 april 2023 Plaats: Ontmoetingscentrum de Eng, Rochetstraat 2, Voorthuizen. Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur) Agenda Opening Vaststellen agenda. Mededelingen Verslag Algemene Ledenvergadering september 2022. Bestuursverkiezing Voorgedragen als bestuurslid wordt Ron van de Pol. Hij zal, als de vergadering instemt met zijn benoeming, de functie van penningmeester en ledenadministrateur op zich […]

Plaatselijk Belang verbijsterd over besluit Groene Slinger – Brief aan B&W Barneveld (met video)

Onderwerp: De Groene Slinger van Voorthuizen Voorthuizen, 14 februari 2023 Geacht college, De (toenmalige) lijsttrekkers op 15 maart 2018   In de Raadsvergadering van woensdag 8 februari jl., bij de behandeling van het MIP, werd duidelijk dat er in 2023 niet wordt geïnvesteerd in de Groene Slinger van Voorthuizen. Dit tot onze grote verbazing om […]

Plaatselijk Belang spreekt in bij de gemeenteraad

Namens Plaatselijk Belang en in het belang van Voorthuizen als leefbaar dorp, heeft René Hogeweg ingesproken tijdens een vergadering van de Commissie Grondgebied van de Gemeenteraad Barneveld Het onderwerp was: Rapport Verkeer- en Parkeeronderzoek Centrum Voorthuizen   Voorthuizen, 26 januari 2023 Geachte voorzitter en leden van de commissie, Plaatselijk Belang Voorthuizen ziet graag dat er […]