Artikelen door Erik Runhaar

Uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering N303

Na 13 december is er inzage in het Inpassingsplan N303, de Rondweg Voorthuizen. Zoals toegezegd wordt er dan een Buitengewone Algemene Ledenvergadering ingepland om zodoende binnen 6 weken te kunnen reageren. Zie ook: http://www.gelderland.nl/?id=4453 (deze uitnodiging wordt tevens in de krant gepubliceerd op 13 december) Datum: 27 december 2012 Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt Roelenengweg te […]

Inspreeknotitie Bibliotheek Voorthuizen

Met bijgevoegde inspreeknotitie hebben wij aandacht gevraagd voor een toevoeging bij het nog af te sluiten convenant met de bibliotheek tijdens de Vergadering Commissie Bestuur Barneveld op 6 december 2012. Klik hier: 121206 Inspreeknotitie Bibliotheek commissie Bestuur (pdf)

13 december: Presentatie Ontwerp-inpassingsplan Rondweg

Op 4 december 2012 nemen Gedeputeerde Staten (GS), het dagelijks bestuur van de provincie, een besluit over het ontwerp-inpassingsplan voor de rondweg N303 Voorthuizen. Op 13 december 2012 organiseert de provincie Gelderland hierover een inloopbijeenkomst. U bent van harte welkom. Procedure Na besluitvorming door GS gaat de formele terinzagelegging van start. U kunt dan in […]

Nieuwsupdates via e-mail

Het afgelopen jaar heeft het bestuur een grote inhaalslag gemaakt bij de ledenwerving en -administratie. We zijn op een aantal avonden de wijk ingetrokken om nieuwe leden te werven, maar ook tijdens het innen van de contributie om een e-mail adres te vragen. Inmiddels hebben we een respectabele 1923 leden (waar we toch best een […]