Artikelen door Erik Runhaar

Stand van zaken Harselaartunnel

De gemeenteraad van Barneveld stemde op 18 de- cember jl. in met het plan om een smallere Harselaartunnel aan te leggen. Er komt een snelfietsroute vanuit Voorthuizen aan de Oostzijde en een voetpad aan de westzijde. In deze nieuwsbrief van de gemeente Barneveld leest u hier meer over: 130124 stand van zaken harselaartunnel fietspad

Definitieve versie: Zienswijze ontwerp-inpassingsplan N303

Naar aanleiding van een aantal goede reacties die we mochten ontvangen op de concept Zienswijze ontwerp-inpassingsplan 303 – die vorige week op de site was geplaatst en verspreid onder de leden – is dit 130122 zienswijze ontwerp inpassingsplan Rondweg Voorthuizen N303 (PDF) de finale versie zoals die deze week is ingediend bij Gedeputeerde Staten Gelderland. Zodra hier een […]

Nieuwjaarstoespraak 2013 door Gerard Hofs

Dames en heren iedereen hartelijk welkom, hier bij Crescendo, in het muziekhart van Voorthuizen, waar wij gezamenlijk de nieuwjaarsreceptie houden en natuurlijk het mag nog, voor een ieder de beste wensen voor het nieuwe jaar 2013. Wat een activiteiten hier, lampionoptocht, schaatsbaantje en nieuwjaarsconcert fantastisch, ja dat kan allemaal in Voorthuizen. Een jaar is zo […]

Gezocht: contributie ophaler

Plaatselijk Belang Voorthuizen is op zoek naar een betrouwbare persoon die op ca. 350 adressen in Voorthuizen de contributie wil innen. Gezien de hoogte van de contributie (te weten voor 2013: € 3,50) wordt deze bij de leden aan de deur geïnd. Het werk wordt tegen een vergoeding gedaan. Voor meer infomatie neem contact op […]